Et sundt liv som ældre

Sundhedsfremme og forebyggelse
som en vigtig del af ældrerådenes arbejde!

 

DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 24. oktober 2017 i Vingstedcentret ved Vejle.

 

Forskning viser, at der er et stort potentiale i forebyggende og sundhedsfremmende indsatser rettet mod hele befolkningen såvel unge som ældre. Forebyggelse og sundhedsfremme har således betydning for hele livet. Vi lever i gennemsnit 10 år længere end vores forældre, og med en god sundhedsfremmende og forebyggende indsats vil de fleste af os leve et langt sundere liv end tidligere generationer. En del af æren kan vi selv tage, men stat, region, kommune og civilsamfund er væsentlige medspillere i muligheden for et sundt liv som ældre.

 

Sundhed, trivsel og funktionsevne er et fælles anliggende for den enkelte, for familien, for civilsamfundet, og for kommunen, regionen og staten. Men hvem har ansvar for hvad? Hvad kan kommunerne gøre? Hvad kan ældrerådet gøre? Hvad kan den enkelte selv gøre? Staten sætter de overordnede rammer for sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, mens den enkelte kommunalbestyrelse sætter rammerne for lokale tilbud der fremmer sundhed og trivsel og forebygger sygdom og nedsættelse af funktionsevne.

 

I kommunerne har ældre-/og seniorråd indflydelse på fastsættelse af kommunale rammer og tilbud til ældre bosat i kommunen. Dels gennem kvalitetsstandarder og dels gennem forslag om specifikke politikker på delområder som f.eks. forebyggelse. Sundhedsfremme og forebyggelse er derfor en vigtig del af ældrerådenes arbejde.

 

Det fremherskende perspektiv for et godt liv som ældre er et livsforløb, der fokuserer på en sund og aktiv livsstil, der fastholder uafhængighed. Sundhed handler således ikke kun om fravær af sygdom, men også om relationer, robusthed og livsglæde. Det er derfor hensigtsmæssigt med et bredt perspektiv på et sundt liv som ældre – et perspektiv som tager udgangspunkt i betydningen af de fællesskaber som har positive effekter på den enkelte ældres liv.  Men rummes sådanne tanker i de kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmende politikker?

 

I kommunerne er tidlig opsporing og rehabilitering blevet tidens nye løsen. Men hvordan harmonerer en individuel rehabiliterende tilgang til skrøbelige ældre med, at forskning viser, at trivsel og flere aktive leveår bedst sikres ved indsats til forholdsvis friske ældre og rettet mod fællesskab? Som på så mange andre områder, der drøftes af ældre-/og seniorråd, er sundhedsfremme og forebyggelse fyldt med dilemmaer og valg og dermed basis for gode drøftelser i rådene.

 

De inviterede oplægsholdere vil på konferencen belyse sundhedsfremme, forebyggelse og et sundt liv som ældre fra hver deres udgangspunkt. Det er arrangørenes håb, at de forskellige oplægsholdere på konferencen vil inspirere nuværende og kommende medlemmer af ældreråd i deres arbejde.

DANSKE ÆLDRERÅD- Jernbane Alle 54, 3. th - 2720- Vanløse- 38770160

Persondatapolitik