Konsultationssygeplejersken – tovholder på KOL-behandlingen (3 moduler)

Kursusnummer: 9215520

Dette kursus er refusionsberettiget. Læs mere under fanen Refusion

 

OK 18 indebærer vigtige ændringer i forhold til KOL i almen praksis. Dels ny honoreringsmodel, indberetning af data og udarbejdelse af forløbsplaner samt overdragelse af KOL-patienter fra hospital til almen praksis. Desuden kan konsultationer og årskontroller nu også udføres af praksispersonale. Det kræver efteruddannelse og opdatering.

 

Formålet med kurset er, at du bliver styrket og klar til at håndtere de mange nye opgaver som det indebærer at være tovholder for KOL-behandlingen. Vi tager udgangspunkt i din hverdag i praksis.

 

Form og indhold
På kurset vil du lære om:

• Sygdommens årsager, fysiologi, symptomer og udvikling

• Diagnostik – herunder spirometrisk sværhedsgrad og klinisk inddeling i A, B, C, D

• Spirometri, korrekt udførelse, reversibilitet og tolkning af kurver

• Differentialdiagnoser

• Opsporing af nye KOL-patienter

• Forebyggelse af KOL

• Saturationsmåling

• Definition, symptomer og behandling af exaserbationer

• Komorbiditet, herunder osteoporose

• Medicinsk behandling af KOL, korrekt brug af devices

• Vaccinationsanbefalinger

• At leve med KOL

• Livsstilsænderinger

• Kost og motion

• Rygestop

• Motivation til livsstilsændringer

• Rejser og lungesygdom

• Palliation – den sidste svære tid

• Ilt bebehandling i eget hjem

• Tilbud lokalt i kommunalt regi -rehabilitering

• Forslag og drøftelse af tilrettelæggelse af struktur i praksis, herunder håndtering af receptfornyelser, prøvesvar,
  ansvar, opgavefordeling og planlægning af opfølgning

• Registrering, indberetning og ydelseskoder fremover

• Hvor kan man finde relevant og opdateret viden

• Implementering af ny viden – hvordan planlægger du dette efter kurset?

 

Kurset består af 3 moduler af én dags varighed med ca. 1 måneds mellemrum. Der vil være opgaver, som kan løses i praksis og efterfølgende diskuteres i plenum. Cases fra hverdagen kan med fordel sendes til kursusleder gerne 14 dage før kursusstart.

 

Målgruppe
Kurset henvender sig til konsultationssygeplejersker som har erfaring med KOL

 

Undervisere
Anja Berrill, lungesygeplejerske
Janni Mendahl, Klinisk sygeplejespecialist palliationsenheden Herlev
Kristoffer Marså, overlæge palliaktionsenheden Herlev
Linette Marie Kofod, fysioterapeut
Ole Hilberg, professor, overlæge, dr.med. lungemedicin
Susanne Malmstrøm, konsultationssygeplejerske, rygestopkonsulent og uddannelseskonsulent PLO-E

 

Kursusleder
Susanne Malmstrøm, konsultationssygeplejerske

 

Tid & sted

14. januar 2020, 6. februar 2020 og 9. marts 2020, IDA Conference, København

Kurset afholdes alle dage fra kl. 9.00 - 16.00 med ankomst og morgenbrød/kaffe fra kl. 8.30

 

Tilmeldingsfrist

14. november 2019

 

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser. Dette vil fremgå af hjemmesiden.

Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

 

Pris

Kr. 9.000,-

Betaling af kurset sker med Visa/Dankort eller MasterCard ved tilmelding