AC-vejlederuddannelsen: Grundmodul - efterår 2020

Omlægning pga. COVID-19

AEU’s bestyrelse har på baggrund af de seneste anbefalinger og restriktioner på universiteterne besluttet, at alle arrangementer med overnatning omlægges til rene eller delvise online forløb eller aflyses resten af året. AC-vejlederuddannelsen: Grundmodul er på den baggrund omlagt til nedenstående og med dette program:

 Datoer

 

Modul 1: 19.-21. oktober

Modul 2: 16. november og 1. december

 

 

Målgruppe

 

Grundmodulet er rettet mod AC-vejledere ved danske universiteter.

 

Vejledningsopgaverne kan omfatte både direkte og indirekte deltagelse og/eller støtte til aktiviteter, der varetages på universitetet. Grundmodulet henvender sig både til erfarne og nye vejledere.

 

Adgangskriteriet er ansættelse som AC-vejleder ved et dansk universitet med studievejledning og/eller karrierevejledning som primært arbejdsområde. Administrativt ansatte, der overvejende har fagligt tilsvarende opgaver og funktioner, kan også deltage. For at sikre, at deltagerne har de nødvendige forudsætninger for at opnå et godt læringsudbytte, kan uddannelsesledelsen i tvivlstilfælde foretage en faglig vurdering i samråd med deltagerens leder.

 

Baggrund og formål

 

Der finder en professionalisering af vejledningsindsatsen sted ved de danske universiteter i disse år. På de enkelte institutioner betyder det blandt andet, at en række vejledningsopgaver overgår fra deltidsansatte studenterstudievejledere til fuldtidsansatte AC-vejledere. Denne udvikling er blandt andet udtryk for de politiske krav, der stilles til universiteterne om at de studerende gennemfører deres uddannelser på normeret tid, og at de er jobparate, når de forlader universiteterne.

 

Grundmodulet har til formål at ruste vejledere i AC-stillinger ved danske universiteter til at yde professionel vejledning af studerende, uanset vejledernes placering organisatorisk. Grundmodulet vil introducere bredt til vejledningsfeltet, som det udfolder sig på universiteterne.

 

Det anbefales at gennemføre grundmodulet før deltagelse i temamoduler på AEU-vejlederuddannelsen og en forudsætning for at gennemføre den samlede vejlederuddannelse.

 

Indhold

 

Grundmodulet består af tre + to uddannelsesdage, i alt fem dage. Dertil må påregnes tid til forberedelse før første og anden del af modulet.

 

Modulbeskrivelse (herunder kompetencemål) samlet beskrivelse af uddannelsen samt information om uddannelsesledelsen, organisation og administration findes under fanen "Materiale".

 

Optagelse

 

Der er på dette kursus et begrænset antal pladser. Ved flere tilmeldinger end pladser, vil der efter tilmeldingsfristens udløb ske en prioritering og fordeling blandt de repræsenterede universiteter/afdelinger. Både optagne og afviste deltagere vil få besked hurtigst muligt efter prioriteringsrunden.

 

Tilmeldningsfrist

 

19. august.

 

Pris

 

12.000 kr. (deltagergebyret inkluderer overnatning).

 

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65502277