AEU's generelle betingelser

  

Tilmelding

 

Godkendelse af deltagelse

 

Det er deltagerens eget ansvar at sikre sig godkendelse og bevilling af midler til deltagelse i arrangementet.

 

Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

 

Kurser


På kurserne er der et begrænset antal pladser.

 

Hvis der er flere tilmeldte end pladser ved udløbet af den oprindelig tilmeldingsfrist vil AEU-sekretariatet i samråd med kursuslederne fordele pladserne ud fra følgende kriterier:

 

  • funktion og daglige arbejdsopgaver
  • antal tilmeldte fra den enkelte institution (sikre at flest mulige institutioner er repræsenteret)

 

Tilmelding/optagelse vurderes dermed ikke efter ’først-til-mølle-princippet’, og tilmelding vil derfor ikke automatisk betyde, at man er optaget.


Dog kan ’først-til-mølle-princippet’ gøre sig gældende for enkelte kurser, hvor det så tydeligt vil fremgå af kursusbeskrivelsen.

 

Tilmeldte vil få besked hurtigst muligt efter udvælgelsen, uanset om vedkommende er optaget eller ikke optaget.

 

Medarbejdere, der tilmelder sig efter den oprindelig tilmeldingsfrist, vil få en plads, hvis der er ledige pladser på kurset.

 

Seminarer, konferencer, temadage og netværksarrangementer


På de fleste seminarer, konferencer, temadage og netværksarrangementer er der ikke et maks. antal deltagere.

 

Hvis der er et maks. antal deltagere, vil det fremgå tydeligt af beskrivelsen af det pågældende arrangement.

 

Medarbejdere, der tilmelder sig inden for den oprindelige tilmeldingsfrist til et arrangement uden et maks. antal deltagere, vil derfor kunne regne med en plads. Medarbejdere, der tilmelder sig efter den oprindelig tilmeldingsfrist, vil få en plads, hvis der er ledige pladser.

 

For seminarer, konferencer, temadage og netværksarrangementer med et maks. antal deltagere gælder samme vilkår som ved et kursus (se ovenfor).

 

Afbud


Indtil tilmeldingsfristens udløb kan du selv afmelde dig arrangementet ved at logge dig på arrangementet via det tilsendte link i bekræftelsen. Eventuelle afbud efter tilmeldingsfristens udløb skal meddeles pr. mail til den ansvarlige koordinator på AEU-sekretariatet i så god tid som muligt. Gebyrfri framelding kan kun ske indtil den oprindelige tilmeldingsfrist. Ved senere afbud indtil 14 dage før arrangementets start, opkræves 50% af deltagergebyret. Ved afbud senere end 14 dage før afholdelse opkræves 100% af deltagergebyret. Pladsen kan dog indtil 14 dage før arrangementets start overdrages til en anden deltager fra samme universitet, såfremt vedkommende er inden for målgruppen.

 

Fakturering


Elektronisk faktura for deltagergebyret vil blive fremsendt efter tilmeldingsfristens udløb. Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte arrangements hjemmeside.

 

GDPR

 

Ved at tilmelde dig accepterer du samtidig, at dine indtastede personoplysninger bruges til at håndtere det tilmeldte arrangement og behandles kun til dette formål. AEU indsamler og behandler kun de nødvendige oplysninger til brug for håndtering af det tilmeldte arrangement. Den foretagne behandling omfatter indsamling, registrering, søgning og sletning. Du har på forespørgsel ret til at få slettet, få indsigt i samt berigtige de indsamlede oplysninger.

Deltagerliste med navn videresendes til kursusstedet. Deltagerliste med navn, universitet, afdeling, stillingsbetegnelse og e-mail videresendes til planlægningsgruppe/kursusledere og evt. oplægsholdere.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. Kontakt AEU-sekretariatet på aeu@sdu.dk, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65504546 - camillaf@sdu.dk