Oplæg

 

Fremtidens medarbejder i en digitaliseret verden – hvor bevæger universiteterne sig hen?

v. Galina Ianchina, vicedirektør, RUC Digital

 

Galina Ianchina vil indlede seminaret med sine tanker om fremtiden for den administrative medarbejder i en digitaliseret verden. Hvilket billede tegner der sig i øjeblikket på universiteterne, og hvad betyder universiteternes digitaliseringsstrategier for vores fremtidige arbejdsliv? Hvordan vil det ændre vores arbejdsopgaver og -processer, og hvad betyder det for måden, vi skal arbejde på? Vil det ændre relationen til vores brugere og vil det stille anderledes krav til vores personlige og faglige kompetencer?

 

Digitalisering i praksis – gevinster og udfordringer

v. Rune Nørgaard Jørgensen, afdelingsleder, Forskerstøtte og Formidling, Det Humanistiske Fakultet, SDU

 

Rune Nørgaard Jørgensen vil ud fra en praktisk vinkel give et billede på det digitale arbejdsliv og komme med konkrete eksempler på gevinster og udfordringer ved implementering af nye IT-systemer og digitalisering af arbejdsgange. Han vil fortælle om de krav, digitalisering stiller til den enkelte medarbejder – både konkret i forhold til implementering, kompetenceudvikling og ændret opgaveløsning, men også personligt, fordi digitalisering ofte skaber en ændring i relationen til brugere og kræver et ændret mindset. Han vil desuden give sit bud på, hvordan organisationen bedst kan understøtte en succesfuld digitalisering.

 

Det gode arbejdsliv i en digitaliseret verden

v. Birgitte Aagaard Zethsen, organisationskonsulent og psykolog, HR-service, Organisation & Rekruttering, SDU

 

Digitalisering har gjort mange arbejdsprocesser nemmere og hurtigere, men har også medført forandringer i vores arbejdsliv og arbejdsrelationer. Vi oplever ofte en ændret måde at løse opgaver på, krav om nye kompetencer, højere tempo og flydende grænse mellem arbejdstid og fritid. Birgitte Aagaard Zethsens oplæg vil komme ind på fokuspunkter omkring forebyggelse og håndtering af stress, og hun vil give sit bud på, hvilken betydning forandringer og organisering af arbejdet har for vores trivsel og arbejdsglæde, samt hvad vi som arbejdsplads og medarbejdere skal være opmærksomme på for at fastholde det gode arbejdsliv. 

 

Digitaliseringens betydning for vores kommunikation og menneskelige relationer

v. Jeanette Lemmergaard, institutleder, Institut for Marketing & Management, SDU

 

Digitalisering ændrer ikke kun den måde, vi løser vores opgaver på, men har også stor indvirkning på vores mellemmenneskelige relationer og kommunikation. Jeanette Lemmergaard vil give et indblik i, hvad digitaliseringen kan betyde for vores kontakt til andre mennesker, og hvad det gør ved vores kommunikation, når vi fx ikke kan se ansigtsudtryk og ofte kommunikerer skriftligt via korte beskeder. Hvilke krav stiller det til os, og hvordan kan vi fremadrettet skabe den gode balance mellem digitale kommunikationskanaler og stærke menneskelige relationer?

 

Nye teknologier og digitale tendenser ændrer dit arbejdsliv

v. Kim Stensdal, chef for kommunikation og viden, Dansk IT

 

En bølge af nye teknologier er i disse år med til at ændre måden, vi lever og arbejder på. Kim Stensdal vil fortælle om de vigtigste tech-trends, fx kunstig intelligens, chatrobotter, automatisering, stemmestyring og virtual reality. Han vil give os et indblik i, hvordan digitalisering påvirker vores arbejde og dagligdag, hvilke muligheder og udfordringer, digitaliseringen indebærer, og hvad udviklingen betyder for fremtidens arbejdsmarked. Oplægget vil blive efterfulgt af en workshop med fokus på, hvordan vi selv kan være med til at påvirke vores egen digitale fremtid og hvordan vi sikrer, at IT-løsninger bliver en hjælp frem for det modsatte.

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65504546 - camillaf@sdu.dk