Business Intelligence netværksarrangement - Ny dato: 15. marts 2021

BI-netværksarrangementet er flyttet til NY dato - 15. marts 2021

 

Med denne netværksdag ønsker vi at kickstarte et AEU Business Intelligence (BI) netværk, hvor vi har mulighed for at sparre og erfaringsudveksle på tværs af universiteterne. Første arrangement i netværket har fokus på fundamentet, nemlig hvordan vi som BI enheder er eller kunne være organiseret.

 

Dagen kommer bl.a. til at indeholde inspirationsoplæg om BI organisationer efterfulgt af en paneldebat med beslutningstagere fra universiteterne, som vil give deres syn på, hvordan BI bør være organiseret i en universitetskontekst for bedst at understøtte strategiske mål og visioner. Kort sagt; hvad kan det, hvad skal det, hvad vil de med det.

 

Således bevæbnet med indspark, vil netværksdeltagerene bruge eftermiddagen på i workshops at arbejde med modeller for organisering af BI.

 

Målet for dagen er, at vi alle kan tage hjem med et antal modeller for, hvordan BI kan organiseres, som vi kan bruge til videre drøftelse på de enkelte universiteter. Herunder en beskrivelse af fordele og ulemper ved de enkelte modeller og konsekvenserne af valg af organisering i forhold til, hvad vi som organisationer vil opnå med BI.

 

Sideløbende med de faglige seancer vil der dagen igennem være mulighed for at erfaringsudveksle, diskutere og netværke.

 

Program: 

Du finder program for dagen her: program.

 

Formål: 

Netværket har til formål at give deltagerne et fagligt forum, hvor generelle BI problematikker kan drøftes, samt skærpe kvaliteten i de universitære BI miljøer, herunder give mulighed for at erfaringsudveksle på tværs af universiteter og områder.

 

Indhold: 

Netværksdagen afvikles som en blanding af oplæg, diskussionsfora og workshops, og der forventes engagement og aktiv deltagelse.
 

Målgruppe: 

Målgruppen er primært administrative BI folk, som direkte er involveret i udvikling af BI miljøer/modeller eller udarbejdelse af applikationer/rapporter.

Sekundært kommer interesserede beslutningstagere såsom direktører, sekretariatschefer eller andre, der blot har stor interesse herfor.

 

Dato og tidspunkt: 

15. marts 2021 

 

Tilmeldingsfrist: 

11. januar 2021

 

Pris: 

1.600 kr.

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65502803