OM BØRNENES DAG

Børnenes Dag blev afholdt første gang den 20. november 2015 på 26-års fødselsdagen for FN’s Børnekonvention. Børnenes Dag samler alle, der arbejder for og med børn på tværs af faggrænser og brancher – organisationer, virksomheder og fonde, politikere, medier, myndigheder og andre, der arbejder med og for børn. Med såvel nationalt som internationalt fokus skal Børnenes Dag både facilitere nye netværk samt formidle og bidrage med ny viden, til gavn for børn, med det mål at vidensdele, debattere, inspirere og motivere hinanden, så vi sammen bliver endnu bedre til at sætte børns rettigheder, vilkår og udvikling på agendaen – med udgangspunkt i FN’s Børnekonvention og Verdensmålene. Her kan du se en kort video fra Børnenes Dag 2017. 

 

 

OM ÅRETS TEMA ’BØRN OG UNGE I VERDENSMÅLENE’ 

Verdensmålene sætter en historisk ambitiøs dagsorden og målsætning for verdens befolkning og en bæredygtig klode i 2030. Børn og unge, der skal leve i og lede verdenen i fremtiden, er nøglen til at gøre målene til virkelighed. Samtidig er Verdensmålene en mulighed for at sætte fokus på, at intet barn lades tilbage og sørge for, at fremgangen i verden vil være for alle. På Børnenes Dag vil vi gerne give børn og unge en stemme. Børnekonventionen, hvis artikler alle kan relateres til Verdensmålene, giver blandt andet alle verdens børn ret til at blive hørt i sager, der vedrører deres liv og interesser, og Verdensmålene kan om noget siges at være rammerne for børn og unges fremtid. Derfor skal deres stemmer høres, deres råd lyttes til og deres bekymringer reageres på.

 

På FN’s generalforsamling lancerede FN en ny global ungestrategi, der blandt andet støttes af den danske regering, og UNICEF præsenterede platformen for partnerskaber ”Generation Unlimited” med fokus på verdens ungdom. Det strategiske fokus på unge skyldes blandt andet, at antallet af unge er voksende i store dele af verden. Hvis vi kan sikre uddannelse og skabe arbejdspladser for disse unge, kan andelen af arbejdsdygtige mennesker blive større end andelen, der skal forsørges, og det kan skabe stabilitet, vækst og udvikling. Den store generation af unge udgør en unik mulighed for at sikre det bedste grundlag for at nå Verdensmålene. Spørgsmålet er, om vi formår at løfte generationen af unge ind i fremtiden.

Men Verdensmålene handler ikke kun om udviklingslandene - også i Danmark er der stort fokus på at nå de ambitiøse mål. Danske børn skal løftes ud af fattigdom, leve et liv uden vold og opnå højst mulige uddannelsesniveau. Og så skal børn og unge involveres og engageres i arbejdet med at nå målene på lige fod med voksne. Selvom Danmark allerede nu er nået rigtig langt i forhold til Verdensmålene, er der stadig lang vej. UNICEF vil gerne gå forrest, når det drejer sig om at involvere børn og unge, og på Børnenes Dag 2018 vil nogle af de, der allerede er engageret i verdens udvikling, komme til orde.

 

 

OM INDHOLD OG STRUKTUR 

Børnenes Dag afholdes i FN Byen med op til 450 gæster. Børnenes Dag er bygget op i fire blokke: 

  • Netværksfrokost
  • Plenum med korte, engagerende oplæg og uddeling af UNICEF Prisen
  • 8 laboratorier, der stiller skarpt på temaer om børn og unge, Verdensmålene, børns rettigheder og vores ansvar. Laboratorierne er dialogbaserede workshops med eksperter fra forskellige brancher på scenen. I alle laboratorier lægges der op til dialog med en for emnet relevant facilitator, der styrer talestrømmen og tiden. Alle 8 laboratorier gentages, så du har mulighed for at deltage i to. I programmet, der offentliggøres snarest, kan du læse om emnerne og tænke over på forhånd, hvad du vil deltage i. Der er ikke forhåndstilmelding, men tale om først til mølle princippet på dagen.
  • Afsluttende netværksreception

 

Vi glæder os til at se dig i FN Byen, Marmorvej 51, 2100 København Ø, kl 11.30 den 20. november 2018.

 

 

TILMELD DIG HER

 

 

Bemærk venligst, at der er et begrænset antal pladser, hvorfor hurtig tilmelding tilrådes.

 

Venlig hilsen 

UNICEF Danmark

 

UNICEF Danmark - FN Byen, Marmorvej 51 - 2100 - København Ø - Tlf. 35 27 38 00 - www.unicef.dk