Seminar for chefsekretærer - 25.-26. november 2019

Savner du sparring med andre i samme jobfunktion og ny viden inden for området? 

 

 

Så er dette seminar måske noget for dig.

 

Du vil under dette års seminar få input og konkrete værktøjer til dit arbejde. Vi vil bl.a. arbejde med:

 

  • hvordan bliver du bedre til at samarbejde og kommunikere med din chef, herunder en introduktion til personlighedstyper
  • hvordan opnår du mere indflydelse og gennemslagskraft og derigennem mulighed for at få indflydelse på dine arbejdsopgaver
  • hvordan ruster du dig til fremtiden og holder dig attraktiv
  • konkrete værktøjer som kan være med til at gøre hverdagen nemmere og mere effektiv

Du vil på seminaret også få rig lejlighed til at sparre, dele viden og erfaringsudveksle med en masse kolleger, som sidder i samme jobfunktion som dig.


Vi vil efter seminaret oprette et netværk, så du og dine kolleger har mulighed for at kontakte hinanden, dele erfaringer mv. også efter seminaret. Det er naturligvis frivilligt at deltage i netværket.

 

Program og beskrivelse af oplæg

 

Program og en beskrivelse af de enkelte oplæg er nu klar. 

 

Programmet finder du under fanen 'Materiale'. Beskrivelserne af oplæg finder du ligeledes under fanen 'Materiale' samt under fanen 'Oplæg'.

 

Målgruppe

 

Chefsekretærer, direktionssekretærer, personlige sekretærer eller tilsvarende, der arbejder med administrativ understøttelse og personlig betjening (kalender, rejser, koordinering, projekter/arrangementer o.lign.) af en ledelse. Det kan f.eks. være rektorer, prorektorer, universitetsdirektører, områdechefer, sekretariatschefer, dekaner og institutledere.
 

Form og indhold

 

Seminaret vil være en god blanding af oplæg og gruppearbejde, og der vil være rig mulighed for at netværke med kolleger fra andre universiteter.

 

Du forventes at være aktivt deltagende og at have lyst til at dele ud af egne erfaringer og forholde dig til din egen rolle i samspillet med andre.

 

Temaet vil variere fra år til år.

 

Frist

 

Enkelte ledige pladser tilbage. Tilmelding kan ske til Camilla Færgemann, camillaf@sdu.dk.

 

Pris

 

4.400 kr.

 

Støtte fra Den Statslige Kompetence fond 

 

Vi gør opmærksom på muligheden for at søge om støtte fra Den Statslige Kompetencefond - læs mere her: https://kompetenceudvikling.dk/den-statslige-kompetencefond.

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65504546 - camillaf@sdu.dk