Seminar for chefsekretærer - 23.-24. september 2020

På seminaret for chefsekretærer vil du få rig lejlighed til at sparre, dele viden og erfaringsudveksle med en masse andre chefsekretærer, som sidder i samme jobfunktion som dig.

Seminaret er typisk en blanding af oplæg, gruppedrøftelser og netværk – og formålet er at give dig ny inspiration i forhold til dine arbejdsopgaver, dine samarbejdsrelationer og din trivsel og arbejdsglæde. 

 

Du kan i år glæde dig til følgende oplæg:

  • Fremtidens vidensinstitutioner v. Mickael Bech, direktør, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • Stå stærkt i forandringer v. Sagar Constantin, foredragsholder og underviser
  • Kollegacoaching – sådan spiller du din kollega god v. Line Ullmann, underviser og konsulent
  • Styrk din rolle som chefsekretær v. Marika Tingleff, organisationspsykolog

Og du kan glæde dig til tre spændende workshops (hvor du vil få mulighed for at vælge to):

  • Selvkontrol v. Rune Kjær Kappel, fagleder, AU Uddannelse, AU
  • Mental sundhed v. Charlotte Meilstrup, projektleder, ABC for mental sundhed, SIF, SDU
  • At få den travle chef i tale v. Rikke Louise Fage-Fjord, foredragsholder, facilitator & coach, Speak Up Now

Der vil desuden være mulighed for at deltage i et netværk for chefsekretærer, hvor du kan finde kontaktinfo på de øvrige medlemmer i netværket, chatte mv. Du kan kontakte Camilla Windfeld-Lund, camillaf@sdu.dk, hvis du ønsker at blive medlem.

 

Program

 

Program.

 

Målgruppe

 

Seminaret er målrettet chefsekretærer, ledelsessekretærer og tilsvarende, dvs. personlige sekretærer hvis primære arbejdsfunktion er administrativ understøttelse og personlig betjening af en chef, f.eks. rektor, prorektor, universitetsdirektør, vicedirektør, områdechef, dekan og institutleder.

 

Som chefsekretær er du en nøgleperson i afdelingen, og du fungerer som din chefs ’højre hånd’. Du fungerer ofte som bindeleddet mellem ledelsen og de øvrige medarbejdere i afdelingen samt samarbejdspartnere i hele organisationen, og dit arbejde er ofte forbundet med stor fortrolighed. Din titel er ikke så vigtig, det er mere din funktion/faglige rolle, der skal matche målgruppen.

 

Dine arbejdsopgaver kan være kalenderstyring, rejsebooking, koordineringsopgaver, varetagelse af projekter/arrangementer mv.
 

Form

 

Seminaret vil være en god blanding af oplæg og gruppearbejde/-refleksioner.

 

Seminardagene bygger på netværks- og relationsdannelse mellem deltagerne, så der vil derfor være rig mulighed for at netværke og sparre med kolleger, der sidder i samme nøglerolle, både fra dit eget universitet og de øvrige universiteter.

 

Gruppearbejdet/-refleksionerne vil ske i forskellige grupper på de to dage. Under dele af seminaret vil gruppeinddelingen ske på baggrund af cases/problemstillinger/udfordringer, så du har mulighed for at sparre med kolleger, der sidder med lignende arbejdsopgaver eller udfordringer. Under andre dele af seminaret vil I blive blandet lidt mere ved bordene, så du også har mulighed for at hente ny inspiration fra andre kolleger, der ikke nødvendigvis sidder med helt de samme opgaver.

 

Du forventes at være aktivt deltagende og at have lyst til at dele ud af dine egne erfaringer og forholde dig til din egen rolle i samspillet med andre.

 

Med henblik på at kvalificere gruppedrøftelser og netværksdelen må du forvente lidt forberedelse inden seminaret. Det kan være i form af f.eks. læsestof, refleksioner, besvarelse af spørgsmål, input til cases el.lign.

 

Frist

 

11. august.

 

Pris

 

4.400 kr. (deltagergebyret inkluderer overnatning).

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65504546 - camillaf@sdu.dk