Seminar for chefsekretærer - 23.-24. september 2020

Vi vil på seminaret tage nogle aktuelle temaer op og få inspiration fra relevante oplægsholdere.

 

Du vil på seminaret også få rig lejlighed til at sparre, dele viden og erfaringsudveksle med en masse chefsekretærer, som sidder i samme jobfunktion som dig.

 

Der vil efterfølgende være mulighed for at deltage i et netværk for chefsekretærer, hvor du kan finde kontaktinfo på de øvrige medlemmer i netværket, chatte mv. 

 

Program

 

Tema og program for dette års seminar forventes klar primo maj.

 

Målgruppe

 

Chefsekretærer, direktionssekretærer, personlige sekretærer eller tilsvarende, der arbejder med administrativ understøttelse og personlig betjening (kalender, rejser, koordinering, projekter/arrangementer o.lign.) af en ledelse. Det kan f.eks. være rektorer, prorektorer, universitetsdirektører, områdechefer, sekretariatschefer, dekaner og institutledere.
 

Form og indhold

 

Seminaret vil være en god blanding af oplæg og gruppearbejde, og der vil være rig mulighed for at netværke med kolleger fra andre universiteter.

 

Du forventes at være aktivt deltagende og at have lyst til at dele ud af egne erfaringer og forholde dig til din egen rolle i samspillet med andre.

 

Temaet vil variere fra år til år.

 

Frist

 

12. juni.

 

Pris

 

4.400 kr. (deltagergebyret inkluderer overnatning)

 

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65504546 - camillaf@sdu.dk