Workshop om datastøttet kvalitetsudvikling i kommunerne på sundhedsområdet

Dataunderstøttet kvalitetsudvikling i kommunerne

 Det tværsektorielle samarbejde er vigtigt indenfor kvalitetsarbejdet, og netop derfor ønsker vi fra RKKPs side at:

 

- vi kan se på fælles løsninger til at arbejde med tværsektoriel kvalitet

- kommunale sundhedstilbud kan drage nytte af viden om kvaliteten i sundhedsydelserne fra kliniske kvalitetsdatabaser

- vi formidler og deler viden om datastøttet kvalitetsudvikling i kommunal og regional kontekst

Databasernes Fællessekretariat - Olof Palmes Alle 15, Databasernes Fællessekretariat - 8200 - Aarhus N - 21687688 - annjes@rkkp.dk