Velkommen til årets vigtigste bibliotekskonference
Stedet hvor kulturpolitikere og fagfolk mødes!

 

 

Dannelse, deltagelse og demokrati
Biblioteket giver adgang, udfordrer, inddrager, faciliterer og indgår også på mange andre måder i rigtig mange borgeres hverdag. Bibliotekerne sætter markante spor i folks hverdag såvel som arbejdsliv, men i en tid hvor alt bliver målt, vejet og vurderet, er det vigtigere end nogensinde, at bibliotekerne også tydeligt får fortalt, hvad de kan og gør. Bibliotekerne skal demonstrere deres nødvendighed, og ikke være bange for at sige det højt.

På Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2017 sætter vi fokus på nogle af de helt centrale områder, hvor bibliotekernes styrker ses bedst. Med afsæt i dannelse, deltagelse og demokrati belyses nogle af de både faglige og kulturpolitiske områder, som for alvor viser nødvendigheden af bibliotekerne. Områder som indgår i en national politisk dagsorden, og områder som bibliotekerne kan og bør markere sig endnu tydeligere i.


Med oplæg, debat og andre indslag sætter Topmødet bibliotekernes nødvendighed i spotlyset. Mød blandt andre:

  • Christiane Vejlø
  • Bo Lidegaard
  • Alex Ahrendtsen
  • Jane Jegind
  • Mogens Jensen
  • Johs. Poulsen
  • Kirsten Drotner
  • Mogens Lykketoft

På Topmødet kickstarter vi den nationale Bibliotekskampagne, der skal synliggøre, samle, sprede, skabe, spille, sprudle, sprælle, sigte og sætte bibliotekerne endnu tydeligere på dagsordenen – og ikke mindst vise hvad det er bibliotekerne sammen kan. Kom og vær de første som får et indblik i den store nationale bibliotekskampagne!

... og til festen torsdag aften kan du bl.a. overvære overrækkelsen af Læsernes Bogpris 2017


Vi glæder os til at se dig til et tætpakket topmøde den 30. og 31. marts 2017 på Comwell Korsør.

 

Danmarks Biblioteksforenings Bibliotekspolitiske Topmøde 2017

Hovedsponsor er DBC