Seminar om deltidsuddannelser, 6.-7. november 2019

Målgruppe

 

Afdelingsledere, fuldmægtige og kontorfunktionærer, der til dagligt arbejder med deltidsuddannelse. Det vil typisk være ansatte på centralt eller fakultetsniveau med deltidsuddannelse som et væsentligt eller primært arbejdsområde.

 

Formål

 

Via oplæg og gruppearbejde at give deltagerne lejlighed til at drøfte problemstillinger og udveksle erfaringer i relation til de opgaver, der knytter sig til de forskellige former for udbud af efter- og videreuddannelse.

  

Indhold


Planlægningsgruppen forventer, at deltagerne har: 

•  kendskab til flere aspekter af efter- og videreuddannelse (økonomi, studieadministration, markedsføring eller lign.)
•  et ønske om og en åbenhed over for at deltage aktivt i gruppearbejde og diskussioner - også om emner, der vedrører andre dele af efter- og videreuddannelse, end dem man sidder med til daglig.

 

Tilmeldingsfrist

 

6. september 2019

 

Nåede du ikke at tilmelde dig, er der muligvis stadig plads på kursusstedet. Kontakt venligst AEU-sekretariatet.

 

Pris

 

4.400 kr. 

 

Støtte fra Den Statslige Kompetence fond 

 

Vi gør opmærksom på muligheden for at søge om støtte fra Den Statslige Kompetencefond - læs mere her: https://kompetenceudvikling.dk/den-statslige-kompetencefond.

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65504546 - slz@sdu.dk