Seminar om deltidsuddannelser, 3.-4. november 2020

Målgruppe

 

Afdelingsledere, fuldmægtige og kontorfunktionærer, der til dagligt arbejder med deltidsuddannelse. Det vil typisk være ansatte på centralt eller fakultetsniveau med deltidsuddannelse som et væsentligt eller primært arbejdsområde.

 

Formål

 

Via oplæg og gruppearbejde at give deltagerne lejlighed til at drøfte problemstillinger og udveksle erfaringer i relation til de opgaver, der knytter sig til de forskellige former for udbud af efter- og videreuddannelse.

  

Indhold


Planlægningsgruppen forventer, at deltagerne har: 

•  kendskab til flere aspekter af efter- og videreuddannelse (økonomi, studieadministration, markedsføring eller lign.)
•  et ønske om og en åbenhed over for at deltage aktivt i gruppearbejde og diskussioner - også om emner, der vedrører andre dele af efter- og videreuddannelse, end dem man sidder med til daglig.

 

 

Program


NYT - spændende program, klik herTilmeldingsfrist

 

15. september 2020

 

Pris

 

4.400 kr. (deltagergebyret inkluderer overnatning)

 

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65502803 - hella@sdu.dk