Seminar om deltidsuddannelser, 2.-3. november 2021

Målgruppe 

Afdelingsledere, fuldmægtige og kontorfunktionærer, der til dagligt arbejder med deltidsuddannelse. Det vil typisk være ansatte på centralt eller fakultetsniveau med deltidsuddannelse som et væsentligt eller primært arbejdsområde.

 

Formål 

Via oplæg og gruppearbejde at give deltagerne lejlighed til at drøfte problemstillinger og udveksle erfaringer i relation til de opgaver, der knytter sig til de forskellige former for udbud af efter- og videreuddannelse.

  

Indhold
Planlægningsgruppen forventer, at deltagerne har: 

•  kendskab til flere aspekter af efter- og videreuddannelse (økonomi, studieadministration, markedsføring eller lign.)
•  et ønske om og en åbenhed over for at deltage aktivt i gruppearbejde og diskussioner - også om emner, der vedrører andre dele af efter- og videreuddannelse, end dem man sidder med til daglig.

 

Program
Se seminarets program.

Tilmeldingsfrist 

14. september 2021.

 

Pris 

4.900 kr. (deltagergebyret inkluderer overnatning).

Tilmelding/fakturering

Der fremsendes som udgangspunkt én faktura pr. deltager/tilmelding.

 

Hvis I ønsker en samlet faktura for flere deltagere fra samme afdeling/EAN-nr., så kan I vælge 'Tilføj flere' i tilmeldingen og tilmelde alle på én gang. Dermed vil der blive fremsendt en samlet faktura for de tilmeldte. 

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65502803 - helle@sdu.dk