AC-vejlederuddannelsen: Temamodul: Vejledning til den digitale generation - 23.-24. november 2020

Omlægning pga. COVID-19

AEU’s bestyrelse har på baggrund af de seneste anbefalinger og restriktioner på universiteterne besluttet, at alle arrangementer med overnatning omlægges til rene eller delvise online forløb eller aflyses resten af året. 

Temamodul: Vejledning til den digitale generation er på den baggrund omlagt til en dag online og en dag med fysisk tilstedeværelse.

23. november: Online aktivitet
24. november: Fysisk tilstedeværelse på Hotel Fredericia
 

De unge studerende er vokset op med internettet i lommen og deres forventninger til nærvær, tilgængelighed, tid og services er derfor ganske forskellige fra tidligere generationers. De forventer, at alt som udgangspunkt kan klares på mobilen, at nærvær lige så godt kan være digitalt og at de får hurtig og løbende respons fra verden omkring dem. 

 

Attraktive vejledningstilbud til de digitale unge

 

For at sikre at vores vejledningstilbud fortsat er attraktive og værdifulde for denne generation, skal vi selvfølgelig tilpasse os deres præferencer. Men det skal ske uden, at vi giver køb på vejledningens grundlæggende formål om at hjælpe de studerende til et godt og meningsfuldt uddannelses- og karriereforløb, bl.a. ved at skabe rum for refleksion, nye erkendelser og fornyet motivation.

Det drejer sig ikke kun om at sætte strøm til vejledningen. Det drejer sig i lige så høj grad om små og store greb i forhold til at tilrettelægge og formidle vores glimrende og relevante analoge vejledningstilbud. 

 

Viden om den digitale generations forventninger

 

Du vil blive præsenteret for den nyeste viden om, hvordan den digitale generation orienterer sig, og hvad de forventer af offentlige services. Du får de rigtige gode (og et par dårlige) eksempler på værktøjer, redskaber og services, der imødekommer deres særlige præferencer og behov. Både fra universitetsverdenen, men også fra andre offentlige tilbud, der har relevante erfaringer med at udvikle digitale brugerservicerejser. På den baggrund vil du få redskaber til at analysere og udvikle egen praksis.

I løbet af de to dage får du:

 

  • Viden om den digitale generations forventninger og måder at orientere sig i forhold til viden og offentlige services. Herunder deres opfattelse af tid, nærvær og relationer.
  • Kendskab til konkrete vejledningsindsatser og serviceydelser, der med succes har adresseret den nye generations præferencer og behov. Både fra universitetsverdenen og verden udenfor.
  • Redskaber til analysere og udvikle din hjemlige praksis og foretage små eller større justeringer, så din vejledning opleves relevant og meningsfuld af den nye generation. 

Målgruppe

 

Temamodulet er rettet mod AC-vejledere ved danske universiteter.

 

Vejledningsopgaverne kan omfatte både direkte og indirekte deltagelse og/eller støtte til aktiviteter, der varetages på universitetet. Temamodulet henvender sig både til erfarne og nye vejledere.

 

Adgangsbetingelser

 

Adgangskriteriet er ansættelse som AC-vejleder ved et dansk universitet med studievejledning eller karrierevejledning som arbejdsområde. Administrativt ansatte, der overvejende har fagligt tilsvarende opgaver og funktioner, kan også deltage. For at sikre, at deltagerne har de nødvendige forudsætninger for at opnå et godt læringsudbytte, kan uddannelsesledelsen i tvivlstilfælde foretage en faglig vurdering i samråd med deltagerens leder.

 

Vi anbefaler, at du deltager i grundmodulet før dette temamodul. Det er imidlertid muligt at deltage i temamodulet før gennemført grundmodul.

 

 

Modulets varighed og deltagerantal

 

Temamodulet varer 2 dage. Du må beregne tid til forberedelse i form af opgaver, du skal forberede og tekster, du skal læse. 

 

Max. 25 deltagere.

 

Modulets tilrettelæggelse

 

Modulet tilrettelægges med fokus på praktisk anvendelse af viden, metoder og teorier. Disse kobles til og afprøves i deltagernes daglige vejledningspraksis. Modulet ses som en del af en lærings- og arbejdsproces, som påbegyndes forud for modulet og fortsætter efter. Hermed understøttes deltagernes mulighed for at forankre og implementere de tilegnede kompetencer i den daglige vejledningspraksis. 

 

Undervisningen varierer mellem oplæg, konkrete øvelser og opgaver samt gruppe- og plenumdiskussioner.

 

Alle faglige elementer understøttes af skriftligt eller digitalt materiale, og deltageren modtager i forbindelse med modulet en oversigt over obligatorisk og anbefalet materiale.

 

Modulbeskrivelse (herunder kompetencemål) samlet beskrivelse af uddannelsen samt information om uddannelsesledelsen, organisation og administration findes under fanen "Materiale".

 

Optagelse

 

Der er på dette kursus et begrænset antal pladser. Ved flere tilmeldinger end pladser, vil der efter tilmeldingsfristens udløb ske en prioritering og fordeling blandt de repræsenterede universiteter/afdelinger. Både optagne og afviste deltagere vil få besked hurtigst muligt efter prioriteringsrunden.

 

Tilmeldningsfrist

 

23. september 2020.

 

Pris

 

6.000 kr. (deltagergebyret inkluderer overnatning).

 

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65502277