Kursus i administration af EU-projekter, 23.-25. september 2019

Målgruppe

 

Medarbejdere ved de videregående uddannelsesinstitutioner, som er beskæftiget med administration af EU-forskningsprojekter - enten centralt med ansvar for udarbejdelse og implementering af interne regler og procedurer eller decentralt med projektadministration. Kurset er både for begyndere og mere erfarne, så kendskab til projektregnskaber generelt er ikke en forudsætning for deltagelse omend en fordel.

 

Formål

 

Kurset har til formål at give et overblik over muligheder for tilskudsfinansiering under EU’s rammeprogrammer for forskning og innovation. For at give kursisten et mere detaljeret indblik i de enkelte faser af et EU-forskningsprojekt fra ansøgningsfase til endelig afslutning, vil hele livscyklussen af projektet blive gennemgået. Der bliver primært fokuseret på regnskab, men også ansøgning, consortium agreement m.m. vil også blive gennemgået. For at sikre korrekt afrapportering vil EU finansieringen desuden blive sat i perspektiv ift. Statens regler.

 

Det forudsættes, at deltagerne orienterer sig om forholdene på egen institution, så denne viden kan indgå i diskussionerne i gruppearbejdet.

 

Indhold

 

Viden formidles via en blanding af forelæsning, foredrag og gruppearbejde omfattende bl.a. regelsæt og administrativ praksis for tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, herunder afvikling af EU’s rammeprogram for forskning og innovation.

 

Kurset gennemgår løbende projektadministration, ansættelser, anskaffelser, regnskaber, budgetopfølgning, koordinatoropgaver, dokumentation (projektmappe) og revision. Indføring i EU’s nye rammeprogram - forskelle og ligheder, herunder informationssøgning samt kontakt til EU-kommissionen.

Desuden mulighed for eksterne oplæg vedrørende f.eks. forskerens opfattelse af projektadministration og/eller gæster fra EU-miljøet.

 

Da der indgår en del opgaver og online søgning, anbefales det at de enkelte deltagere medbringer egen PC. 

 

Optagelse

 

Der er på dette kursus et begrænset antal pladser. Ved flere tilmeldinger end pladser, vil der efter tilmeldingsfristens udløb ske en prioritering og fordeling blandt de repræsenterede universiteter/afdelinger. Både optagne og afviste deltagere vil få besked hurtigst muligt efter prioriteringsrunden.

 

Tilmeldingsfrist 

 

23. august 2019

 

Pris

 

7.200 kr. 

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65504546 - slz@sdu.dk