Kursus i administration af EU-projekter under Horizon 2020

Kurset er flyttet fra september 2020 -

til 12.-14. april 2021 - Hotel Trinity, Fredericia


Målgruppe
Medarbejdere ved de videregående uddannelsesinstitutioner, som er beskæftiget med administration af H2020-forskningsprojekter - enten centralt med ansvar for udarbejdelse og implementering af interne regler og procedurer eller decentralt med projektadministration. Kurset er både for begyndere og mere erfarne, så kendskab til projektregnskaber generelt er ikke en forudsætning for deltagelse omend en fordel.

 

Formål

Kurset har til formål at give et overblik over muligheder for tilskudsfinansiering samt afrapporteringskrav under EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020.

 

Indhold 

For at give kursisten et mere detaljeret indblik i de enkelte faser af et EU-forskningsprojekt fra ansøgningsfase til endelig afslutning, vil hele livscyklussen af projektet blive gennemgået. Der bliver primært fokuseret på regnskab, men også ansøgning, consortium agreement m.m. vil blive gennemgået. For at sikre korrekt afrapportering vil EU finansieringen desuden blive sat i perspektiv ift. Statens regler.

 

Det forudsættes, at deltagerne orienterer sig om forholdene på egen institution, så denne viden kan indgå i diskussionerne i gruppearbejdet.

 

Viden formidles via en blanding af forelæsning, foredrag og gruppearbejde omfattende bl.a. regelsæt og administrativ praksis for tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, herunder afvikling af Horizon 2020, men også introduktion til det kommende EU Rammeprogram, Horizon Europe.

 

Kurset gennemgår løbende projektadministration, ansættelser, anskaffelser, regnskaber, budgetopfølgning, koordinatoropgaver, dokumentation og revision. Indføring i EU’s nye rammeprogram - forskelle og ligheder, herunder informationssøgning samt kontakt til EU-kommissionen.

Desuden mulighed for eksterne oplæg vedrørende f.eks. forskerens opfattelse af projektadministration.

 

Da der indgår en del opgaver og online søgning, anbefales det at de enkelte deltagere medbringer egen PC. 

 

Optagelse 

Der er på dette kursus et begrænset antal pladser. Ved flere tilmeldinger end pladser, vil der efter tilmeldingsfristens udløb ske en prioritering og fordeling blandt de repræsenterede universiteter/afdelinger. Både optagne og afviste deltagere vil få besked hurtigst muligt efter prioriteringsrunden.
(Deltagerne fra det aflyste kursus i september 2020 har fortrinsret til kurset)

 

Tilmeldingsfrist  

1. februar 2021 

 

Pris 

8.000 kr. (Deltagergebyret inkluderer overnatning) 

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65502803 - hella@sdu.dk