NY DATO: Seminar om international forskermobilitet, 15.-16. april 2021

Seminariet fra september 2020 er flyttet til 15.-16. april 2021, Hotel Trinity - Fredericia

Målgrupppe

Seminarets primære målgruppe er medarbejdere ved de danske universiteter, som jævnligt arbejder med opgaver, hvor de er i berøring med regler og procedurer omkring international forskermobilitet. Målgruppen omfatter derfor blandt andre medarbejdere i "international staff"-enheder samt HR-medarbejdere på institutter, fakulteter, forskningscentre og ph.d.-skoler. Seminaret er både relevant for nyansatte og ansatte, der har deltaget i seminaret før.  

 

Formål 

International rekruttering og fastholdelse af forskere og forskertalenter er højt på dagsordenen for de danske universiteter. Mange HR-enheder opruster, og de internationale kontorer for forskere styrkes i kampen om at rekruttere og fastholde de bedste hjerner. De væsentlige arbejdsopgaver er at lette adgangen til myndigheder i Danmark, at sørge for gunstige forhold for udenlandske forskere og at skabe trivsel for forskerne og deres medfølgende ægtefæller og familier. 
 
Dette seminar for administrative medarbejdere, der arbejder med international rekruttering af forskere, er etableret for at støtte op om denne udvikling og for at hjælpe til med at styrke universiteternes tilbud. Det er også hensigten, at seminaret skal understøtte netværksdannelse blandt kolleger fra de forskellige danske universiteter.  
 
Emnerne for seminaret repræsenterer de mange forskellige arbejdsopgaver, som et internationalt kontor har i sine bestræbelser på at rekruttere og fastholde talentfulde forskere. Som inspiration vil seminaret give et indblik i, hvordan der arbejdes med rekruttering og fastholdelse af talenter. Derudover vil deltagerne høre nyt fra relevante myndigheder og få mulighed for at diskutere og netværke på tværs af institutioner.  

 

Tema 

På seminaret i 2020 skal vi tage et nærmere kig på ledelse af mangfoldige teams i praksis. Den stigende internationalisering på universiteterne kræver et fortsat fokus på at arbejde aktivt og bevidst med diversiteten, så den bliver en ressource frem for en begrænsning. Men hvilke barrierer oplever lederne i praksis ved ledelse af mangfoldige teams, og hvordan er det som international medarbejder at skulle arbejde med ledelse i en dansk kontekst? Hvad siger forskningen om det inkluderende lederskab, og hvordan kan vi som administrative medarbejdere bidrage? Vi får også mulighed for at kigge på os selv med de andres briller, og vi får et indblik i, hvordan ”de andre” ser på os.

 

Derudover vil der være oplæg og workshops fra SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration), Skattestyrelsen og Udbetaling Danmark, og vi kan måske lære noget fra ”verden udenfor”, når Work-Live-Stay holder et oplæg om tiltrækning og fastholdelse af internationale medarbejdere til vidensvirksomheder i Region Syddanmark.

 

Workshop

Læs om de forskellige workshops her

Der vil på seminaret være en vekselvirkning mellem oplæg og workshops. De fleste oplæg på seminaret vil foregå på dansk.  Tilmeldingsfrist 

1. februar 2021 (Deltagere fra det aflyste kursus i september 2020 har fortrinsret til semniariet)

 

Pris 

4.900 kr. (Deltagergebyret inkluderer overnatning)

 

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65502803 - hella@sdu.dk