Forvaltningsret for ikke-jurister, 30. november - 2. december 2020

Målgruppe

 

Kurset er rettet mod administrative medarbejdere (HK og AC) med begrænset erfaring med juridisk sagsbehandling. Det kan fx være sagsbehandlere, rådgivere, studie(nævns)sekretærer mv., der arbejder på institut- fakultets- eller universitetsniveau.

 

Formål

  •  At give kursisterne et overblik over de forvaltningsretlige regler.
  •  At give kursisterne en generel indføring i forvaltningsrettens centrale begreber.
  •  At give kursisterne et grundlæggende indblik i sagsbehandlingen på et universitet.
  •  At give kursisterne et rum for videndeling og erfaringsudveksling. 

Indhold

 

Kurset vil med udgangspunkt i konkrete eksempler fra universitetsverdenen, herunder særligt fra studieadministrationen, gennemgå bl.a. krav til sagsbehandling og offentlighed i forvaltningen samt reglerne om databeskyttelse.

Kurset vil blandt andet indeholde centrale elementer fra:  

  •  Forvaltningsloven
  •  Lov om offentlighed i forvaltningen
  •  Databeskyttelseslovgivningen
  •  Universitetslovgivningen
  •  Lov om Folketingets Ombudsmand

Kurset er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg, diskussioner i plenum og gruppearbejde. Kurset er baseret på deltagernes aktive deltagelse.

 

Optagelse

 

Der er på dette kursus et begrænset antal pladser. Ved flere tilmeldinger end pladser, vil der efter tilmeldingsfristens udløb ske en prioritering og fordeling blandt de repræsenterede universiteter/afdelinger. Både optagne og afviste deltagere vil få besked hurtigst muligt efter prioriteringsrunden.

 

Tilmeldingsfrist

 

25. september 2020

 

Pris

 

7.200 kr. (Deltagergebyret inkluderer overnatning)

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65502803 - hella@sdu.dk