Seminar om GDPR - 26.-27. maj 2021

Føler du dig helt klædt på til at hjælpe din organisation administrativt med at efterleve GDPR forordningen?

 

Hvis ikke, så vil du på dette seminar få mulighed for at møde og diskutere med universitetskollegaer, som sidder med de samme problemstillinger som dig.

 

GDPR – alle taler om det og nogle frygter det. Men GDPR er kommet for at blive, så kom og lad os sammen afmystificere det store “GDPR-monster”.

 

Seminaret varer 2 dage og vil veksle mellem indlæg fra forskellige eksterne og interne oplægsholdere og praktiske øvelser i mindre workshops og netværkssparring.

 

Målgruppe

 

Den typiske deltager vil være dig, der er i berøring med og arbejder med GDPR forordningens krav i din hverdag, og som gerne vil blive klogere på, hvordan du forholder dig til disse krav; herunder hvordan GDPR implementeres i praksis i din virkelighed som administrativ medarbejder og leder.

 

Seminaret vil primært have fokus på GDPR i relation til dit arbejde som administrativ medarbejder på et universitet; enten i en funktion som administrativ forskningsstøtte, administrativ medarbejder eller administrativ leder, fx i en uddannelsessektion eller på et institut. Seminaret er ikke rettet mod specialistfunktioner som fx HR-medarbejdere.

 

Det forudsættes, at du har et kendskab til de grundlæggende begreber inden for GDPR og databeskyttelse, fx fra dit universitets e-learning-program om GDPR. Fokus på seminaret vil være baseret på cases og praksisnære løsninger og ikke direkte på en gennemgang af de grundlæggende begreber inden for GDPR.

 

Indhold

 

Seminaret er opbygget i moduler. Indholdet vil være casebaseret og virkelighedsnært. Der vil løbende være kortere sessioner, hvor oplægsholderne og/eller kollegaer fra hele landet deler ud af deres egne erfaringer. Der bliver god mulighed for at sparre og netværke på tværs.

 

Nogle af de emner, vi vil adressere på seminaret, er:

 

  • Koblingen til og samspillet mellem de forskellige administrative reguleringer i særlovgivningen - herunder universitetsloven, reglerne om aktindsigt og journalisering og GDPR-reguleringen.
  • Hvordan arbejder vi med implementering af GDPR samtidig med, at vi skal tage hensyn til en praktisk virkelighed, der skal fungere, og en drift, der skal kunne løse sine opgaver med den mindst mulig forstyrrelse fx i forhold til de studerende.
  • Hvordan kan du være med til at påvirke og understøtte dine kollegaer i en GDPR-rigtig retning uden brug af pisk, gulerod eller løftet pegefinger, og i stedet gøre det nemt – og dermed attraktivt – at være GDPR-compliant.

Vi glæder os til at slå dørene op for gode kollegaer og sammen sætte gode diskussioner, vidensdeling og inspiration i højsædet på to indholdsrige dage.

 

Program

 
Foreløbigt program for seminaret.

 

Frist

 

7. april 2021.

 

Pris

 

4.900 kr. (deltagergebyret inkluderer overnatning).