Årligt ligestillingsseminar i netværket GEAR:DK - Gender Equality in Academia and Research in Denmark, 6.-7. maj 2021

Formål

Styrke arbejdet med ligestilling bredt på danske universiteter.
 

Indhold

 
Netværket fokuserer på at videndele samt at være handlings-, løsnings- og faktabaseret. Vi deler erfaringer fra vores arbejde med strategiudvikling og –implementering indenfor ligestillingsområdet, hvordan tiltag virker, hvordan ledelsen understøttes og engageres og sigter mod at påvirke opadtil i organisationerne.

 

Udbytte

Ideer og inspiration til arbejdet med ligestilling i deltagernes organisationer.
Input der kan bruges til arbejdet med ligestilling på danske universiteter.

Tilmeldingsfrist


25. marts 2021.

 

Pris

 

4.900 kr. (deltagergebyret inkluderer overnatning).