God ansigt-til-ansigt kommunikation med studerende - 18.-19. august

Kurset er desværre aflyst. Kontakt Camilla Windfeld-Lund, hvis du er interesseret i at deltage i kurset på et senere tidspunkt.


Målgruppe

 

Studieadministrative medarbejdere, som i deres daglige arbejde er i kontakt med studerende.
Fx ansatte på studiesekretariater, eksamenskontorer, optagelsesafdelinger, etc. (kontakt kursusleder, hvis du er i tvivl, om du matcher målgruppen).

Formål

Som studieadministrativ medarbejder står du på hovedet for de studerende. Men det er ikke altid sådan, de studerende oplever det. På dette kursus lærer du, hvordan du anvender kommunikative redskaber, så dine studerende får en oplevelse af at blive forstået, hjulpet og (vigtigst) sætter endnu større pris på din hjælp og dit arbejde. 

Som deltager på kurset opnår du indsigt i, hvordan du agerer som den professionelle part i en samtale og bevidst anvender forskellige kommunikative strategier og værktøjer, med det formål at skabe en konstruktiv og positiv dialog med alle typer af studerende. Alt sammen inden for dine arbejdsmæssige rammer og vilkår. Gennem øvelser og feedback, vil du også blive bevidst om dine egne kommunikative styrker såvel som opmærksomheds- og udviklingspunkter.

Indhold


På kurset vil vi komme omkring emner som:

• Den professionelle part i en samtale.
• Roller i hjælperelationen.
• Hvordan vi sikrer, at den studerende går fra os med en god oplevelse.
• Hvad der skal til, for at den studerende føler sig hjulpet.
• Hvorfor det nogle gange er bedre at lytte end svare.
• Hvordan vi undgår at diskutere med studerende.
• Hvordan vi motiverer studerende til selvhjælp.
• Personlige og faglige grænser.
• Implementering af god praksis i egne arbejdsmæssige rammer og vilkår. 

Gennemgående for kurset er fokus på konkrete kommunikative værktøjer, masser af øvelser og feedback. 

Kurset har fokus på praksis, så du skal ikke forvente 2 dage med tørre oplæg og PowerPoints. Forvent derimod, at du bliver bedt om at bidrage engageret med dine erfaringer og betragtninger, og at du løbende skal prøve redskaberne af. 

 

Start- og sluttidspunkt

 

Start- og sluttidspunkt for kurset er:

 

Dag 1: start kl. 10.00

Dag 2: slut kl. 15.00

 

Tilmeldingsfrist

 

Kurset er desværre aflyst pga. for få tilmeldinger.

 

Pris

 

4.400 kr. (deltagergebyret inkluderer overnatning).

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65504546 - camillaf@sdu.dk