God Email-kommunikation i administrationen - 27.-28. oktober

Omlægning pga. COVID-19

AEU’s bestyrelse har på baggrund af de seneste anbefalinger og restriktioner på universiteterne besluttet, at alle arrangementer med overnatning omlægges til rene eller delvise online forløb eller aflyses resten af året. 

 

Kurset vil blive afholdt som én dag online og én dag med fysisk tilstedeværelse.

 

Dag 1 den 27. oktober vil være online.

 

Dag 2 den 28. oktober vil være med fysisk tilstedeværelse på Hotel Storebælt i Nyborg. Dagen starter kl. 10 og slutter kl. 17, og deltagerne får en dejlig madpakke med til hjemturen.


Målgruppe

 

Administrative medarbejdere, som i deres daglige arbejde kommunikerer med kolleger, samarbejdspartnere og studerende på Email.

 

Formål

 

På kurset lærer du, hvordan du skriver mails, der bliver forstået, anvendt og værdsat af modtageren, ved hjælp af enkle, skriftlige, kommunikative redskaber. Alle dine informationer og viden vil stå klarere og skabe større værdi for modtageren, og du vil opleve en større tilfredshed ved at skrive de mange mails til studerende. Alt sammen inden for dine arbejdsmæssige rammer og vilkår.

 

På kurset gør vi op med en masse vanetænkning omkring mailkommunikation, og vi vil inddrage erfaringer om unges medievaner og andres arbejde med at udvikle en god mailpraksis. Som deltager vil du skulle skrive tekster og modtage feedback på dit arbejde.

 

Indhold

 

På kurset arbejder vi med:

  • Værktøjer til struktur, som sikrer, at dine vigtige budskaber når frem.
  • Hvad skal stå først, og hvad skal stå til sidst i en e-mail?
  • Guide til godt sprog og god tone – og hvorfor det er vigtigt.
  • Skriveøvelser – alene og i grupper. Med masser af diskussion og feedback.
  • Hvem er Generation Z – og hvad er deres forventninger til digital kommunikation.

 

Tilmeldingsfrist

 

11. september 2020.

 

Pris

 

4.400 kr. 
 

..............

 

Kurset svarer til kurset 'God Email-kommunikation med studerende'.

 

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65504546 - camillaf@sdu.dk