HR Konference - 30. november - 1. december 2020

Organisatorisk forandring og transformation

 

 

Universitetssektoren er under forandring på lige fod med resten af samfundet, under påvirkning af ny teknologi, international konkurrence, nye generationer, gamle vaner, megatrends, politiske ideer og indgreb m.m.

 

Hvordan ruster universiteterne sig bedst muligt til som organisationer at møde morgendagens udfordringer? Hvordan navigerer vi godt i det? Hvordan magter vi forandringerne - arbejder med og ikke imod - så vi fortsat kan løse universitetets kerneopgaver i et godt, effektivt og effektfuldt studie- og arbejdsmiljø?

 

Det stiller krav til de involverede medarbejdere, som forventes at bidrage til arbejdspladsens forandring og den organisatoriske transformation. Nogle jobfunktioner og opgaver kan forsvinde eller ændres, og andre kan komme til. Dette vil for mange have en markant indvirkning på vores arbejde og hverdag, hvilket kan være forbundet med usikkerhed og modstand.

 

Det betyder også, at HR’s rolle på universiteterne i disse år er under forandring. Der er stigende efterspørgsel efter HR som organisatorisk forandringsagent og som omdrejningspunkt for et inspirerende, attraktivt og sundt arbejdsmiljø. Altså er evnen til at klare både organisatoriske og adfærdsmæssige ændringer afgørende for HR’s fremtidige rolle. Det omfatter både de “hårde” elementer i en organisation (strukturer, systemer, politikker m.m.) og de “bløde” elementer (kultur, kompetencer, ledelse, adfærd m.m.). Et centralt spørgsmål er derfor:

 

Hvordan kan HR strategisk og konkret bidrage og understøtte disse forandringsprocesser og den nødvendige transformation af vores arbejdspladser?

 

HR Konferencen 2020 har ambition om at komme med bud på svar og give inspiration til opgaven.

 

Se program for konferencen.

 

Målgruppe

Medarbejdere, der dagligt arbejder med personale- og HR-området, f.eks. HR-chefer, ledere, konsulenter, partnere, sagsbehandlere, koordinatorer og andre.

Deltagernes forskelligartede baggrund (professionelt, uddannelsesmæssigt og geografisk) giver gode muligheder for erfaringsudveksling og stiller krav til deltagerne om at være åbne og aktive. Det forventes derfor, at du som deltager:

  • har HR som din hovedopgave
  • er indstillet på at deltage i diskussioner og erfaringsudveksling

Formål

At målgruppen mødes én gang årligt til en konference, der sætter fokus på nye tendenser og udfordringer inden for sektoren. I år er temaet: organisatorisk forandring og transformation.

 

Konferencen giver dig mulighed for at få opdateret dit kendskab til aktuelle politiske forhold og rammevilkår, lejlighed til videndeling og netværksskabelse samt løsning af konkrete opgaver og udviklingsprojekter sammen med HR-kolleger fra andre universiteter.

 

Form


Konferencen har både fokus på praksis og teori, og der vil være en blanding af oplæg, gennemgang og diskussion af udvalgte nye og aktuelle problemstillinger og udviklingstendenser inden for HR.

 

Der vil igen i år være en poster-basar, hvor du vil få mulighed for at besøge en række posters, dele viden og få inspiration fra andre universiteter. Hver poster repræsenterer et projekt, et tiltag, et værktøj eller en metode.

 

Frist

 

2. oktober eller når konferencen er fyldt op.

 

Pris

 

4.400 kr. (deltagergebyret inkluderer overnatning).

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65504546 - camillaf@sdu.dk