Informationsmøder om aktuelle emner for sektoren

Information om møderne

Deltag i forårets informationsmøder

 

Traditionen tro afholder Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier informationsmøder, hvor foreningen giver oplæg og går i dialog med foreningens medlemmer om aktuelle emner med betydning for skolernes vilkår og rammer.

Foreningen tager forbehold for emnerne og deres fylde i programmet helt op til afviklingen af møderne for at kunne prioritere i forhold til aktualitet og betydning for skolerne. Med dette som udgangspunkt kan medlemsskolerne forvente, at følgende emner er en del af programmet:

 

  • Tilskud og taxameter
  • OK21 – kommende forhandlinger om løn, arbejdstid mv.  
  • Barnets rettigheder i forbindelse med udskrivning (ny lovgivning)
  • Tilsynsordninger (Ny undersøgelse)
  • Skolens samfundsansvar? (Hvordan og hvorfor taler vi om det?)
  • Politisk klima for sektoren
  • Ferieloven genbesøgt

 

Informationsmøderne afholdes

d. 21. april i Horsens på Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens. kl 9.30-16.00.

d. 30. april i Køge på Comwell Køge, Strandvejen 111, 4600 Køge. kl. 9.30-16.00.

 

 

Program:

 

 9.15 Ankomst og kaffe

 9.30 Velkommen Præsentation af program

         Session 1

10.30 Pause

         Session 2

12.00 Frokost

12.45 Session 3

14.00 Kaffepause

         Session 4

15.45 Tak for i dag

 

 

Pris: 250 kr. pr. person

Målgruppe: Skoleledelsen og administratorer ved foreningens medlemskoler

 

 

Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier     Ny Kongensgade 15,3     1472 København K