Seminar for medarbejdere på internationale kontorer, 11.-12. oktober 2021

Tema: Krisehåndtering i Coronatider og Hvordan styrker vi Danmark som uddannelsesland?


Målgruppe
 

Ledere og administrative medarbejdere ved internationale kontorer på de videregående uddannelsesinstitutioner, samt andre som dagligt beskæftiger sig med internationalisering af de videregående uddannelser.


Formål 

Seminaret har til formål at være et forum for ajourføring af viden, inspirationskilde og erfaringsudveksling for medarbejdere med erfaring inden for det internationale uddannelsesområde, samt at introducere nye medarbejdere til internationalisering. Udgangspunktet er hverdagen på de danske
uddannelsesinstitutioner og de muligheder og problemer, der kan udledes deraf.

 

Formålet er, at deltagerne gennem oplæg, erfaringsudveksling og networking vil tage inspiration, idéer og redskaber med hjem, som kan bruges i det daglige arbejde med partnerinstitutioner, institutter og andre administrative enheder.

 

Form/indhold 

Seminarformen vil veksle mellem workshops, eksterne oplægsholdere, networking og diskussion.
Seminarformen kræver en aktiv deltagelse.

Tema
Temaerne i år kommer nok ikke overraskende til at handle lidt om den specielle tid, vi alle sammen har været igennem siden marts, hvor universiteterne lukkede ned fysisk på grund af COVID-19 pandemien, men vi kigger også fremad på, hvordan vi styrker Danmark som uddannelsesland.

Vi glæder os til at se en masse kollegaer fra hele landet, så vi kan vidensudveksle inden for både incoming, outgoing og full degree. Vi har stykket et rigtig spændende program sammen, og håber, at vi efter to dage sammen er blevet klogere, har lært nye mennesker at kende og er top klar til at gøre den internationale universitetsverden i Danmark endnu bedre.

Krisehåndtering i Coronatider

 

“I disse Coronatider” er nærmest blevet en fast vending i mails, (digitale) møder og nyhedsindslag. Men hvad gør de ved os i vores arbejde med internationale studerende, Coronatiderne? Hvordan får de os og vores studerende til at tænke, og hvordan handler vi?

På dag 1 - får vi besøg fra KU af professor og Institutleder, Bjarke Oxlund og Lektor og studieleder, Heiko Henkel, der har været med til at lave en stor trivselsundersøgelse under Corona blandt 2.760 internationale studerende på KU, hvoraf 881 internationale studerende på KU har svaret.

Resultaterne vil blive præsenteret og efterfølgende tager vi en diskussion af, hvordan vi kan bruge dem i vores fremtidige arbejde.

 

På dag 2 - vil Michael Bang Petersen fra Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet fortælle om adfærden og følelserne under corona-krisen blandt borgerne på tværs af en række forskellige lande. Dvs. hvordan ændrede folk adfærd, hvorfor og hvad fortæller det om effektiv krisekommunikation?

Vi deler erfaringer fra coronatiden set fra de internationale kontorer og kigger fremad i forhold til, hvordan vi bedst håndterer fremtidige kriser i fællesskab.

Hvordan styrker vi Danmark som uddannelsesland?

På andendagen har vi også sat tid af til at se på, hvordan vi gør Danmark til et endnu bedre og mere attraktivt uddannelsesland for internationale studerende. 

Her dykker vi ned i full degree målgruppen og skal vi kigge på, hvordan vi tiltrækker de rigtige studerende, der gerne vil blive i Danmark efter endt uddannelse.

 

Netværk

Vi har naturligvis også sat tid af til det populære, tilbagevendende sparringselement netværksudveksling samt tid til hygge og idéudveksling både i og udenfor programmet.

Se det fulde program her.

 

Tilmeldingsfrist 

20. august 2021 --> forlænget til 9. september 2021

Pris 

4.900 kr. (Deltagergebyret inkluderer overnatning)

Tilmelding/fakturering
Der fremsendes som udgangspunkt én faktura pr. deltager/tilmelding.

Hvis I ønsker en samlet faktura for flere deltagere fra samme afdeling/EAN-nr., så kan I vælge 'Tilføj flere' i tilmeldingen og tilmelde alle på én gang. Dermed vil der blive fremsendt en samlet faktura for de tilmeldte. 

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65502803 - hella@sdu.dk