Seminar for medarbejdere på internationale kontorer, 30.-31. oktober 2019

Målgruppe

 

Ledere og administrative medarbejdere ved internationale kontorer på de videregående uddannelsesinstitutioner, samt andre som dagligt beskæftiger sig med internationalisering af de videregående uddannelser.

 

Formål

 

Seminaret har til formål at være et forum for ajourføring af viden, inspirationskilde og erfaringsudveksling for medarbejdere med erfaring inden for det internationale uddannelsesområde, samt at introducere nye medarbejdere til internationalisering. Udgangspunktet er hverdagen på de danske
uddannelsesinstitutioner og de muligheder og problemer, der kan udledes deraf.

 

Formålet er, at deltagerne gennem oplæg, erfaringsudveksling og networking vil tage inspiration, idéer og redskaber med hjem, som kan bruges i det daglige arbejde med partnerinstitutioner, institutter og andre administrative enheder.

 

Form/indhold

 

Seminarformen vil veksle mellem workshops, eksterne oplægsholdere, networking og diskussion.
Seminarformen kræver en aktiv deltagelse.

 

Tema:

 

Klima / bæredygtighed

Klimaforandringer og bæredygtighed spiller en stadig større rolle i medierne, hos politikere og ikke mindst hos de unge. Vi ser på, hvordan klimadebatten forventes at påvirke samfundet, universiteterne og internationalisering af uddannelse i de kommende år, da vi ønsker at komme debatten på universiteterne i forkøbet. Vi kickstarter en spændende diskussion med spørgsmål som eksempelvis: Hvordan vil/kan klimaforandringer påvirke videregående uddannelser og vores arbejde med internationalisering? Hvordan forholder vi os til - og handler på - denne problematik på uddannelsesområdet nu og på sigt?

Vi undersøger forskellige løsninger på disse udfordringer som fx Virtual Exchange. Forfatter og foredragsholder Claus Skytte, der er ekspert i deleøkonomi, internetisering og arbejdets fremtid, kommer og inspirerer os til at tænke bæredygtighed ind i vores faglighed.

 

Integration, onboarding og studiefællesskaber

Seminarets andet hovedtema i år handler om, hvordan vi kan hjælpe både udrejsende og indrejsende studerende med at blive bedst muligt integreret i nye kulturer og studiemiljøer. Ifølge en rapport fra EVA føler hver ottende nye studerende sig alvorligt ensom efter det første halve år på universitet. At bliver godt integreret fagligt og socialt fra starten af studiet og igennem studietiden er derfor utrolig vigtigt for de studerende og ikke mindst for de internationale studerende, der som regel ikke kender værtslandets systemer og ikke nødvendigvis har noget netværk.
 

Den frivillige sociale organisation Ventilen styrer os igennem målrettede præsentationer og øvelser til hhv. forberedelse af udrejsende studerende, inden de skal på udlandsophold, og modtagelse af indrejsende studerende, både når de ankommer til DK og løbende under deres studietid.

 

Netværk

Vi har naturligvis også sat tid af til det populære, tilbagevendende sparringselement netværksudveksling samt tid til hygge og ideudveksling både i og udenfor programmet.

 

Vi glæder os til at se jer i Vejle!

 

Tilmeldingsfrist

 

13. september 2019

Vi har stadig ledige pladser på seminaret, kontakt AEU-sekretariatet for åbning af tilmelding.

 

Pris

 

4.400 kr.

 

Støtte fra Den Statslige Kompetence fond 

 

Vi gør opmærksom på muligheden for at søge om støtte fra Den Statslige Kompetencefond - læs mere her: https://kompetenceudvikling.dk/den-statslige-kompetencefond.

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65504546 - slz@sdu.dk