Ledelseskonference for universiteternes administrative ledere - 18.-19. november

- Masterclass om styring af og på universiteterne

 

  

Formål

 

Formålet med konferencen er at give dig viden om, hvordan de styringsmæssige rammer, universiteterne virker under, bliver etableret, og hvilke logikker og interessenter, der indgår, samt at give et billede af hvilken betydning dette har for den styring og ledelse, der foregår på det enkelte universitet og for samarbejdsmulighederne universiteterne imellem.

 

Udbytte

 

Du vil få større forståelse for de rammer, både universitetet og du skal lede under, få bedre blik for ændringer i disse samt mulighed for at forholde dig til, hvad din ledelsesopgave er, samt hvordan du tilpasser styring og organisering på dit eget område.

 

Tema

 

Dag 1 

 

Vi vil på dag 1 have fokus på styringsbegreber og den statslige styring af universiteterne.

 

Vi glæder os til at få besøg af Carsten Greve, professor på CBS, som forsker i Public management and governance og særligt har arbejdet med styring af universiteter samt Mikkel Leihardt, vicedirektør for Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, der vil give os ministeriets syn på den styringsramme de ser, at universiteterne har, og det ræsonnement og den logik, der ligger bag, samt give os et bud på, hvad der er på vej.

 

Med udgangspunkt i de to oplæg vil der være en paneldebat omkring de styringsmæssige vilkår og udfordringer. Debatten faciliteres af Niels Krause-Kjær, og i panelet har vi foruden Carsten Greve og Mikkel Leihardt også Kirsten Winther Jørgensen, universitetsdirektør på CBS, Nils Strandberg Pedersen, fhv. bestyrelsesformand på KU, samt Per Michael Johansen, rektor på AAU.

 

Dag 1 afsluttes med et aftenarrangement i Tycho Brahe Planetarium, hvor der vil være mingle food, oplæg og mulighed for at se udstillingen Made in Space - læs mere herom under fanen 'Aftenarrangement'.

 

Dag 2

 

På dag 2 vil vi have fokus på styringen internt på universiteterne - hvad er der på spil internt i organisationen og for dig selv som leder. Konsulent Klaus Majgaard, der har arbejdet med offentlig styring og velfærdsudvikling i mange år, vil lede os igennem formiddagen, der består af både oplæg og grupperefleksioner.

 

Under fanen 'Oplægsholdere' har du mulighed for at læse lidt mere om oplæggene.

  

Målgruppe

 

Administrative ledere på et niveau, hvor man er med til at lægge rammer for administrationen inden for eget område og arbejder med strategi. Universiteterne anvender forskellige titler, men det kan f.eks. være:

 

 • Fællesadministration
  • Vicedirektør/chef
  • Afdelingsledere
 • Fakulteter
  • Sekretariatschefer
  • Afdelingsledere
 • Institutter og større enheder
  • Institutledere/-direktører
  • Administrative ledere (herunder institutadministratorer)

Arrangør

 

Konferencen udbydes som et samarbejde mellem Danske Universiteter og AEU.

 

Tilmeldingsfrist

 

Enkelte ledige pladser tilbage. Tilmelding kan ske til Camilla Færgemann, camillaf@sdu.dk.

 

Pris

 

3.800 kr.

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65504546 - camillaf@sdu.dk