Ledelseskonference for universiteternes administrative ledere

- Masterclass om centralisering og decentralisering på universiteterne - den 3.-4. november 2020


Pga. den forøgede smitterisiko i samfundet i forbindelse med COVID-19 har vi besluttet os for at afholde konferencen online. Det er de samme spændende oplægsholdere, der bidrager, og der vil være deltagerinddragelse og gruppedrøftelser undervejs. Deltagergebyret vil være 1.000 kr. 

  

Centralisering og decentralisering har i årenes løb været anvendt som virkemiddel i universitetssektoren til at opnå forskellige, strategiske målsætninger. Som leder har du sikkert været med til at implementere, eller været del af, en centralisering/decentralisering, og har set, hvilken betydning det har for organisationen. På årets ledelseskonference sætter vi fokus på de ledelsesmæssige konsekvenser af centralisering og decentralisering og belyser temaet fra forskellige vinkler.

Formålet med ledelseskonferencen er at fremme et tættere samarbejde på tværs af de danske universiteter og tilbyde en fælles opkvalificering af ledelsesarbejdet på universiteterne.

Konferencen er organiseret som to læringsdage med faglige ekspertoplæg og drøftelser i mindre grupper.

 

Oplægsholdere

 

 • Rektor Nikolaj Malchow-Møller, CBS
 • Professor Lotte Bøgh-Andersen, AU og VIVE
 • Forsker Tina Øllgaard Bentzen, RUC
 • Doktor i psykologi og seniorkonsulent Manon de Jongh, UKON

Læs mere om de enkelte oplæg under fanen 'Oplæg'.

 

Program

 

Program for online konferencen.


Målgruppe

 

Du er administrativ leder på et universitet. Det er ikke væsentligt, hvor du organisatorisk er placeret (fakultet, institut, fællesadministration mv.). Det vigtigste er, at du er leder på et niveau, hvor du arbejder strategisk og er med til at sætte rammerne for administrationen inden for dit eget område.
 
Din titel kan f.eks. være:

 

 • Institutleder/viceinstitutleder
 • Direktør/vicedirektør
 • Administrationschef/institutadministrator
 • Sekretariatsleder/-chef
 • Områdeleder/sektionsleder
 • Afdelingsleder/-chef
 • Kontorchef
 • Souschef

Arrangør

 

Konferencen udbydes som et samarbejde mellem Danske Universiteter og AEU.

 

Hvordan foregår det

Konferencen foregår live – men online. Du vil modtage yderligere information om, hvordan det foregår, i god tid inden konferencen.

Tilmeldingsfrist

 

2. oktober 2020.

 

Pris

 

1.000 kr.

Fakturering

 

Der fremsendes som udgangspunkt en faktura pr. deltager/tilmelding.

 

Hvis man ønsker en samlet faktura for flere deltagere fra samme afdeling/EAN-nr., så kan man vælge 'Tilføj flere' i tilmeldingen og tilmelde alle på én gang. Dermed vil derefter blive fremsendt en samlet faktura for de tilmeldte. 

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65504546 - camillaf@sdu.dk