Seminar for universitetssektorens ledelsessekretariater, 26.-27. september 2019

Målgruppe

 

Ansatte på ledelsessekretariater på universiteter i Danmark og Grønland.

 

Formål

 

Formålet med seminaret er treleddet:

  • At styrke universiteternes mulighed for at samarbejde om forskellige dagsordener som er aktuelle for sektoren.
  • At deltagerne via input udefra og gennem udveksling af erfaringer med hinanden får et fagligt input til deres daglige arbejde i ledelsessekretariaterne på de danske universiteter.
  • At deltagerne udbygger deres sektornetværk, dvs. møder kolleger fra de øvrige danske universiteter, der sidder i lignende funktioner.  

Tema

 

Hvordan imødekommer universiteterne den grønne dagsorden?

Universiteterne kommer til at spille en stor rolle i understøttelsen af samfundets omstilling i en mere klimavenlig og bæredygtig retning.

Universitetsledelserne oplever stigende forventninger til, at universitetet skal handle på måder som muliggør grøn omstilling – på universitetet og i samfundet generelt. På seminaret skal vi gøre hinanden klogere på, hvordan universiteterne kan gøre en forskel på klimaudfordringerne, og hvad ledelsessekretariaterne kan gøre for at imødekomme presset for grøn omstilling.

Vi får nogle spændende perspektiver fra eksterne oplægsholdere, der kan sætte gang i diskussion om ”fremtidens universiteter”. Der bliver god mulighed for at diskutere med både oplægsholderne og dine kolleger fra ledelsessekretariaterne på de danske universiteter. Vanen tro vil der også i år være en ”Niels Krause-Kjær” seance, hvor Niels vil udfordre os selv på udvalgte cases. Der bliver også plads til at møde dine kolleger fra de andre universiteter og drøfte udvalgte konkrete opgaver som f.eks. strategiarbejde, identitetspolitik, ligestilling, digitalisering og ledelsesbetjening, Folkemødet og samarbejde om pressehåndtering. 

 

Tilmeldingsfrist

 

14. august 2019

 

Nåede du ikke at tilmelde dig, er der muligvis stadig plads på kursusstedet. Kontakt venligst AEU-sekretariatet.

 

Pris

 

4.400 kr. 

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65504546 - slz@sdu.dk