Seminar for universitetssektorens ledelsessekretariater, 1. - 2. oktober 2020

Målgruppe

 

Ansatte på ledelsessekretariater på universiteter i Danmark og Grønland.

 

Formål

 

Formålet med seminaret er treleddet:

  • At styrke universiteternes mulighed for at samarbejde om forskellige dagsordener som er aktuelle for sektoren.
  • At deltagerne via input udefra og gennem udveksling af erfaringer med hinanden får et fagligt input til deres daglige arbejde i ledelsessekretariaterne på de danske universiteter.
  • At deltagerne udbygger deres sektornetværk, dvs. møder kolleger fra de øvrige danske universiteter, der sidder i lignende funktioner.  

Tema

 

Hvordan styrker universiteterne samarbejdet med omverdenen?

Universiteterne kommer til at spille en stor rolle i udviklingen og omstillingen af samfundet i en tid præget af globale udfordringer vedrørende klima, migration og sundhed.

 

Universitetsledelserne oplever stigende forventninger til, at universitetet skal handle på måder som interagerer med omverdenen. På seminaret skal vi gøre hinanden klogere på, hvordan universiteterne kan gøre en forskel for samfundet, og hvad ledelsessekretariaterne kan gøre for at facilitere samarbejdet med andre organisationer, myndigheder og virksomheder.

Vi får nogle spændende perspektiver fra eksterne oplægsholdere fra bl.a. uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Der bliver god mulighed for at diskutere med både oplægsholderne og dine kolleger fra ledelsessekretariaterne på de danske universiteter. Der bliver også plads til at møde dine kolleger fra de andre universiteter og drøfte udvalgte konkrete opgaver i mindre grupper. Der bliver indkaldt forslag til temaer for videndeling fra sidste års deltagere, men en af workshopsene vil omhandle krisestyring i lyset af Covid-19.

 

 

Tilmeldingsfrist

 

3. august 2020

 

 

Pris

 

4.400 kr. (deltagergebyret inkluderer overnatning)

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65502803 - hella@sdu.dk