Seminar for universitetssektorens ledelsessekretariater, 1. - 2. oktober 2020

Seminariet er desværre aflyst  - vi vender hurtigst muligt tilbage
med en melding om, hvornår seminaret kan blive afholdt.Målgruppe 

Ansatte på ledelsessekretariater på universiteter i Danmark og Grønland.

 

Formål 

Formålet med seminaret er treleddet:

  • At styrke universiteternes mulighed for at samarbejde om forskellige dagsordener som er aktuelle for sektoren.
  • At deltagerne via input udefra og gennem udveksling af erfaringer med hinanden får et fagligt input til deres daglige arbejde i ledelsessekretariaterne på de danske universiteter.
  • At deltagerne udbygger deres sektornetværk, dvs. møder kolleger fra de øvrige danske universiteter, der sidder i lignende funktioner.  


Tema
 

Hvordan styrker universiteterne samarbejdet med omverdenen?

Universiteterne kommer til at spille en stor rolle i udviklingen og omstillingen af samfundet i en tid præget af globale udfordringer vedrørende klima, migration og sundhed.

 

Universitetsledelserne oplever stigende forventninger til, at universitetet skal handle på måder som interagerer med omverdenen. På seminaret skal vi gøre hinanden klogere på, hvordan universiteterne kan gøre en forskel for samfundet, og hvad ledelsessekretariaterne kan gøre for at facilitere samarbejdet med andre organisationer, myndigheder og virksomheder.

Vi får nogle spændende perspektiver fra eksterne oplægsholdere fra uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Der bliver god mulighed for at diskutere med både oplægsholderne og dine kolleger fra ledelsessekretariaterne på de danske universiteter.

 

På seminarets anden dag skal vi sammen blive klogere på, hvad vi har lært af Covid-19 – både hvad angår intern krisestyring, men også samarbejde og koordinering under forløbet. Der bliver under hele seminaret tid til netværk og til at få talt samarbejdspartnere fra forskellige universiteter. AAU er vært for seminaret, som i de kommende år vil besøge forskellige universiteter.

 
Tilmeldingsfrist 

Kontakt kursus- og konferencekoordinator Helle Larsen, hella@sdu.dk

 

Pris 

4.400 kr. (deltagergebyret inkluderer overnatning)

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65502803 - hella@sdu.dk