ONLINE - Nudging i administrationen - 11.-12. november

ONLINE - pga. den forøgede smitterisiko i samfundet i forbindelse med COVID-19 samt de deraf følgende restriktioner har vi besluttet at afholde kurset online. 


.................................................................


Hvorfor læser de ikke min mail? Hvorfor kommer der ikke flere til vores geniale arrangement? Hvorfor svarer folk ikke på vores undersøgelse? Hvorfor overholder de aldrig deadline?

 

Det er ikke tilfældigt. Men ofte irrationelt. Forudsigeligt irrationelt. Nudging handler om at bruge viden om menneskets psykologi til at få dem til at handle. I alles interesse.

 

Ny indsigt i hvordan mennesker prioriterer og træffer valg

 

Forskning inden for den del af psykologien, som ligger til grund for nudging, peger på, at vi har for stor tillid til gode argumenter og tiltro til, at mennesker træffer rationelle beslutninger. Langt de fleste beslutninger og handlinger træffes nemlig hurtigt og instinktivt -og først herefter konstruerer vi vores ”gode argumenter” for handlingen.

 

Hvis vi vil være bedre til at arbejde med adfærdsændringer, må vi kende og arbejde med de principper, som ligger til grund for menneskers hurtige og instinktive beslutningsprocesser.

 

Flyt adfærd med effektive løsninger

 

Nudging er en metode til at påvirke menneskelig adfærd i en bestemt retning uden brug af pisk, gulerod eller løftet pegefinger. I stedet designer vi løsninger, som gør det attraktivt at udføre de hensigtsmæssige handlinger.

Kurset bygger på forskning og konkrete erfaringer fra succesfulde indsatser i ind-og udland inden for sundhed, socialpolitik og arbejdsmiljø.

 

Målgruppe


Kurset er til administrative medarbejdere ved danske universiteter. Det kan fx være dig, der arbejder med studerende, supporterer vip’ere eller beskæftiger dig med personaleforhold.

 

Indhold


• Kendskab til den (nobelprisvindende) psykologiske teori, der ligger til grund for nudging.
• Kendskab til 10 grundlæggende adfærdsprincipper, og hvordan de styrer menneskers beslutninger, valg og prioriteringer.
• Evnen til at analysere adfærd i given administrativ udfordring, ud fra adfærdsprincipperne og psykologisk teori.
• Kunne arbejde ud fra en konkret model, med at benytte nudging klogt og ansvarligt til at påvirke adfærd i en bestemt retning.
• Øvelse i at tilrettelægge og kommunikere dine indsatser på baggrund af adfærdsprincipperne.

 

Program

Der fremsendes ikke et program forud for kurset. Deltagerne bliver præsenteret for et program, når kurset går i gang.

Optagelse

 

Der er på dette kursus et begrænset antal pladser, og tilmelding vil være efter først-til-mølle-princippet.

 

Pris

 

4.400 kr. 

 

Tilmeldingsfrist 

 

Vi har stadigvæk et par enkelte ledige pladser på kurset. Kontakt Camilla Windfeld-Lund, camillaf@sdu.dk, hvis du kunne tænkte dig at deltage.

(Oprindelig frist 12. september)