AEU's generelle betingelser

  

GODKENDELSE AF DELTAGELSE

Det er deltagerens eget ansvar at sikre sig den fornødne godkendelse og bevilling af midler til deltagelse i seminaret/kurset/konferencen. Tilmelding er bindende.

 

TILMELDING/OPTAGELSE

 

Kurser
På kurserne er der et begrænset antal pladser.

 

Ved flere tilmeldte end pladser ved udløbet af den oprindelig tilmeldingsfrist vil AEU-sekretariatet i samråd med planlægningsgruppen foretage en fordeling af pladserne ud fra følgende kriterier:

  • funktion og daglige arbejdsopgaver
  • antal tilmeldte fra den enkelte institution (sikrer at flest mulige institutioner er repræsenteret)

Tilmelding/optagelse vurderes dermed ikke efter "først til mølle" princippet, og tilmelding vil derfor ikke automatisk betyde, at man er optaget.


Dog kan "først til mølle" princippet gøre sig gældende for enkelte kurser, hvor det så tydeligt vil fremgå af kursusbeskrivelsen.

 

Tilmeldte vil få besked hurtigst muligt efter udvælgelsen, uanset om vedkommende er optaget eller ikke optaget.

Medarbejdere, der tilmelder sig efter den oprindelig tilmeldingsfrist, vil få en plads, hvis der fortsat er ledige pladser på kurset.

 

Seminarer og konferencer
På de fleste seminarer og konferencer er der ikke et maks. antal deltagere.

Hvis der er et maks. antal deltagere, vil det fremgå tydeligt af beskrivelsen af det pågældende seminar eller konference på vores hjemmeside.

 

Medarbejdere, der tilmelder sig inden for den oprindelige tilmeldingsfrist til et seminar eller en konference uden et maks. antal deltagere, vil derfor kunne regne med en plads. Medarbejdere, der tilmelder sig efter den oprindelig tilmeldingsfrist, vil få en plads, hvis der fortsat er pladser på kursusstedet.

 

For seminarer og konferencer med et maks. antal deltagere, gælder samme vilkår som ved et kursus (se ovenfor).

 

DATABEHANDLING OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Ved at tilmelde dig accepterer du samtidig, at dine indtastede personoplysninger bruges til at håndtere det tilmeldte arrangement og behandles kun til dette formål. AEU indsamler og behandler kun de nødvendige oplysninger til brug for håndtering af det tilmeldte arrangement, og sletter oplysningerne efter afholdelsen af arrangementet og senest 6 måneder efter afholdelse. Den foretagne behandling omfatter indsamling, registrering, søgning og sletning. Du har på forespørgsel ret til at få slettet, få indsigt i samt berigtige de indsamlede oplysninger.

Deltagerliste med navn, universitet, afdeling og e-mail videresendes til kursussted, planlægningsgruppe/kursusledere og evt. oplægsholdere.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. Kontakt AEU-sekretariatet på aeu@sdu.dk, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

 

FAKTURERING
Elektronisk faktura for deltagergebyret vil blive fremsendt efter tilmeldingsfristens udløb. Tilmeldingsfristen fremgår her.

 

AFBUD/OVERDRAGELSE
Eventuelle afbud skal meddeles pr. mail til den ansvarlige koordinator på AEU-sekretariatet i så god tid som muligt. Gebyrfri framelding kan kun ske indtil den oprindelige tilmeldingsfrist. Ved senere afbud, indtil 14 dage før arrangementets start, opkræves 50% af deltagergebyret. Ved afbud senere end 14 dage før afholdelse opkræves 100% af deltagergebyret. Pladsen kan dog indtil 14 dage før arrangementets start overdrages til en anden deltager fra samme universitet, såfremt vedkommende er inden for målgruppen.

 

EMAIL-ADRESSE PÅ DAGLIG LEDER

 

Vi sender din leder information om kurset og kompetencemålene, når du vender hjem fra kurset. Det gør vi for at gøre din leder opmærksom på det nye, du kommer hjem med.

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65504546 - camillaf@sdu.dk