Økonomiseminar 2021 - 9.-10. juni 2021 - AFLYST

Set i lyset af den nuværende COVID-19 situation med skærpede tiltag og forsamlingsforbud ser vi os desværre nødsaget til at udsætte seminaret til 2022.

Find information og tilmelding her: Økonomiseminar 2022 - 15.-16. juni 2022

........................................................................

Seminaret har til formål at give deltagerne viden om aktuelle problemstillinger inden for økonomiadministration ved universiteterne samt at fremme erfaringsudveksling.

 

Indholdet vil blive fastlagt af planlægningsgruppen med fokus på udvalgte aktuelle problemstillinger. Formen vil være oplæg, diskussioner, workshops, posterbasar og gruppedrøftelser. Der forventes at medvirke personer såvel fra universiteterne som fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

 

Det er en styrke, at deltagerne har forskellig uddannelsesmæssig, arbejdsmæssig og institutionel baggrund. Dette giver alle gode muligheder for at plukke af en stor sammensat bunke af erfaringer. Erfaringsudveksling stiller dog også krav til alle deltagere om at være åbne og aktive. 

 

Det er derfor en forudsætning, at deltagerne:

 

• enten tager ansvar for forberedelse og afviklingen af en workshop, en poster eller anden aktiv deltagelse efter aftale med planlægningsgruppen
• har et grundlæggende kendskab til økonomifunktioner
• er indstillet på diskussioner og anden erfaringsudveksling
• er indstillet på, at der arbejdes med et bredt udsnit af problemstillinger inden for økonomiområdet

 

Målgruppe

 

Økonomer med ledelsesansvar, udviklingsopgaver eller andre centrale funktioner.

  

Program

 

Programmet ses under fanen 'Program'.

 

Datoer

9.-10. juni 2021

Tilmeldingsfrist

 

21. april 2021.

 

Pris

 

4.900 kr. (deltagergebyret inkluderer overnatning).

Tilmelding/fakturering

 

Der fremsendes som udgangspunkt én faktura pr. deltager/tilmelding.

 

Hvis I ønsker en samlet faktura for flere deltagere fra samme afdeling/EAN-nr., så kan I vælge 'Tilføj flere' i tilmeldingen og tilmelde alle på én gang. Dermed vil der blive fremsendt en samlet faktura for de tilmeldte.