Økonomiseminar 2020 - 17.-18. juni

Seminaret har til formål at give deltagerne viden om aktuelle problemstillinger inden for økonomiadministration ved universiteterne samt at fremme erfaringsudveksling.

 

Indholdet vil blive fastlagt af planlægningsgruppen med fokus på udvalgte aktuelle problemstillinger. Formen vil være oplæg, diskussioner, workshops, posterbasar og gruppedrøftelser. Der forventes at medvirke personer såvel fra universiteterne som fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

 

Det er en styrke, at deltagerne har forskellig uddannelsesmæssig, arbejdsmæssig og institutionel baggrund. Dette giver alle gode muligheder for at plukke af en stor sammensat bunke af erfaringer. Erfaringsudveksling stiller dog også krav til alle deltagere om at være åbne og aktive. 

 

Det er derfor en forudsætning, at deltagerne:

 

• enten tager ansvar for forberedelse og afviklingen af en workshop, en poster eller anden aktiv deltagelse efter aftale med planlægningsgruppen
• har et grundlæggende kendskab til økonomifunktioner
• er indstillet på diskussioner og anden erfaringsudveksling
• er indstillet på, at der arbejdes med et bredt udsnit af problemstillinger inden for økonomiområdet

 

Målgruppe

 

Økonomer med ledelsesansvar, udviklingsopgaver eller andre centrale funktioner.

  

Program

 

Programmet forventes klar medio marts.

 

Frist

 

14. april 2020.

 

Pris

 

4.400 kr. (deltagergebyret inkluderer overnatning)

 

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65504546 - camillaf@sdu.dk