Kursus i personaleadministration og personalepolitik - 21.-23. september 2020

Kurset er desværre aflyst pga. COVID-19. Vi vender hurtigst muligt tilbage med nye datoer.

Målgruppe

 

Kurset henvender sig til forholdsvis nye medarbejdere, der er ansat til personaleadministrative funktioner.

 

Formål

 

At skabe en større baggrundsviden omkring personaleadministrative/personalepolitiske forhold med henblik på et øget overblik over og bedre muligheder for central og decentral varetagelse af personaleadministrative opgaver. 

At igangsætte en gensidig erfaringsudveksling omkring konkrete arbejdsopgaver/-rutiner.

Program og materiale

Program
Fordeling på temashops
Deltagerliste med arbejdsopgaver

 

Indhold

 

En gennemgang af relevante regler, praksis og problemstillinger ved de videreudgående uddannelsesinstitutioner. Oplæg om personaleadministrative/politiske problemer og deres løsning f.eks.:

  • Regelgrundlaget for universiteterne
  • Forvaltning, god sagsbehandlingskik og god adfærd
  • Stillingsstruktur
  • Ansættelsesbekendtgørelse
  • Rekruttering af nye medarbejdere
  • Lov om tidsbegrænset ansættelse
  • Medarbejderindflydelse
  • Ansættelse af udlændinge
  • Mulighed for at vælge temashops indenfor sygdom, barsel, ansættelse af studerende/timelønnede og ferie.

Der veksles mellem oplæg, gruppearbejde, plenumdiskussioner og temashops.

 

Tilmeldingsfrist

 

Frist 12. juni 2020.

 

Pris

 

7.200 kr. (deltagergebyret inkluderer overnatning).

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65504546 -