Kursus i ph.d.-administration, 30. september - 2. oktober 2020

Målgruppe

Ledere, fuldmægtige og kontorfunktionærer der er beskæftiget med ph.d.-administration centralt eller decentralt og har behov for en basal indføring i reglerne vedrørende forskeruddannelsen. Af hensyn til udbyttet af kurset bør man have arbejdet inden for området i minimum 3 måneder.

 

Formål

 

Formålet er at give kursisterne et overblik over reglerne knyttet til administrationen af forskeruddannelsen med hovedvægt på studie- og ansættelsessiden samt finansieringen af forskeruddannelsen. Gruppearbejdet er tematiseret, således at der arbejdes med forskellige emnekredse vedr. studiet, ansættelsen og økonomien med vægt på de forvaltningsretlige regler og administrative problemer og løsninger heraf. Det forudsættes, at deltagerne er bekendt med forholdene på egen institution, således at dette kan indgå i diskussionerne under gruppearbejdet.

 

Indhold

 

Gruppearbejdet er tematiseret, således at der arbejdes med forskellige emnekredse vedr. studiet, ansættelsen og økonomien med vægt på de forvaltningsretlige regler og administrative problemer og løsninger heraf. Det forudsættes, at deltagerne er bekendte med forholdene på egen institution, således at dette kan indgå i diskussionerne under gruppearbejdet. 

 

Tilmeldingsfrist

 

1. september 2020.

 

Pris

 

7.200 kr. (deltagergebyret inkluderer overnatning)

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65502277