Kursus i ph.d.-administration, 17.-19. maj 2021

NY DATO: Kurset er flyttet fra januar 2021 

Målgruppe

Ledere, fuldmægtige og kontorfunktionærer der er beskæftiget med ph.d.-administration centralt eller decentralt og har behov for en basal indføring i reglerne vedrørende forskeruddannelsen. Af hensyn til udbyttet af kurset bør man have arbejdet inden for området i minimum 3 måneder.

 

Formål

 

Formålet er at give kursisterne et overblik over reglerne knyttet til administrationen af forskeruddannelsen med hovedvægt på studie- og ansættelsessiden samt finansieringen af forskeruddannelsen. Gruppearbejdet er tematiseret, således at der arbejdes med forskellige emnekredse vedr. studiet, ansættelsen og økonomien med vægt på de forvaltningsretlige regler og administrative problemer og løsninger heraf. Det forudsættes, at deltagerne er bekendt med forholdene på egen institution, således at dette kan indgå i diskussionerne under gruppearbejdet.

 

Indhold

 

Gruppearbejdet er tematiseret, således at der arbejdes med forskellige emnekredse vedr. studiet, ansættelsen og økonomien med vægt på de forvaltningsretlige regler og administrative problemer og løsninger heraf. Det forudsættes, at deltagerne er bekendte med forholdene på egen institution, således at dette kan indgå i diskussionerne under gruppearbejdet. 

 

Covid-19

Vi følger situationen omkring Covid-19 nøje, og vi følger de til enhver tid gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. 

Vi vil løbende være i kontakt med kursusstedet med henblik på at sikre, at du som deltager kan være helt tryg ved at deltage i vores arrangementer. Kursusstedet følger ligeledes de til enhver tid gældende retningslinjer og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og skriver følgende: 

"Vi har afstandsmærkater på gulv, berøringsfri håndsprit stander ved alle auditorier samt omkring Magasinet hvor bespisningen finder sted. Vi bestræber os på at portions anrette vores mad i det omfang der er mulighed for det, ellers er der handsker tilgængeligt ved buffeten.

 

Vi spritter bordene af når de rengøres efter hvert måltid og alle vores lokaler er målt op og af skiltet med hvad lokalet er godkendt til at rumme af personer inden for regeringens anviste regler.

 

Bordopstillingerne overholder 1 meters afstands i vores auditorier samt i Magasinet.

 

Vi har haft gode erfaringer med at jeg inden start på de forskellige seminar lige kort byder velkommen og fortæller lidt omkring vores covid-19 tiltag. Det vil jeg meget gerne gøre ved jer også.

 

Men vigtigst at gøre opmærksom på, er at selvom vi stiller rammerne til rådighed, bære kursisterne selv det største ansvar for at overholde de retningslinjer som er anbefalet.


Almen høflig afstand, god hånd hygiejne og tålmodighed med at bespisningen tager en lille smule længer tid end normalt."


Tilmeldingsfrist

 

29. marts 2021 (kursister fra det flyttede kursus i januar 2021 har fortrinsret til kurset).

 

Start- og sluttidspunkt

 

Start d. 17. maj kl. 12
Slut d. 19. maj kl. 14

Pris

 

8.000 kr. (deltagergebyret inkluderer overnatning)

Tilmelding/fakturering

 

Der fremsendes som udgangspunkt én faktura pr. deltager/tilmelding.

 

Hvis I ønsker en samlet faktura for flere deltagere fra samme afdeling/EAN-nr., så kan I vælge 'Tilføj flere' i tilmeldingen og tilmelde alle på én gang. Dermed vil der blive fremsendt en samlet faktura for de tilmeldte. 

 

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65502277