NY DATO: Kursus i ph.d.-administration, 4.-6. oktober 2021

Kurset er flyttet fra 17.-19. maj til 25.-26. oktober 2021

Målgruppe

Ledere, fuldmægtige og kontorfunktionærer der er beskæftiget med ph.d.-administration centralt eller decentralt og har behov for en basal indføring i reglerne vedrørende forskeruddannelsen. Af hensyn til udbyttet af kurset bør man have arbejdet inden for området i minimum 3 måneder.

 

Formål 

Formålet er at give kursisterne et overblik over reglerne knyttet til administrationen af forskeruddannelsen med hovedvægt på studie- og ansættelsessiden samt finansieringen af forskeruddannelsen. 

 

Indhold

Gruppearbejdet er tematiseret, således at der arbejdes med forskellige emnekredse vedr. studiet, ansættelsen og økonomien med vægt på de forvaltningsretlige regler og administrative problemer og løsninger heraf. Det forudsættes, at deltagerne er bekendte med forholdene på egen institution, således at dette kan indgå i diskussionerne under gruppearbejdet. 

  

Tilmeldingsfrist 

16. august 2021 (kursister fra det flyttede kurser i januar og maj 2021 har fortrinsret til kurset).

 

Start- og sluttidspunkt 

Start d. 4. oktober kl. 12.00
Slut d. 6. oktober kl. 14.00

Pris
 

8.000 kr. (deltagergebyret inkluderer overnatning)

Tilmelding/fakturering 

Der fremsendes som udgangspunkt én faktura pr. deltager/tilmelding.

 

Hvis I ønsker en samlet faktura for flere deltagere fra samme afdeling/EAN-nr., så kan I vælge 'Tilføj flere' i tilmeldingen og tilmelde alle på én gang. Dermed vil der blive fremsendt en samlet faktura for de tilmeldte. 

 

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65502277