Seminar om ph.d.-administration, 20.-21. februar 2020

Målgruppe

 

Administrative medarbejdere med erfaring i ph.d.-administration.

 

Formål

 

Seminaret tager sigte mod at etablere et fagligt forum til drøftelse af aktuelle ph.d.-administrative temaer og problemstillinger, erfaringsudveksling samt etablering af nyttige netværk og samarbejde på tværs af institutionerne.

 

Indhold

 

Drøftelserne vil ske i plenum på baggrund af oplæg fra inviterede oplægsholdere samt i workshops på baggrund af emner, som deltagerne ønsker behandlet. Seminaret er ikke en overbygning på Kursus i ph.d.-administration. 

 

Tilmeldingsfrist 

 

17. januar 2020

 

Pris

 

4.400 kr. - Faktura udsendes ved tilmeldingsfristens udløb. 

 

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65502277 - lonen@sdu.dk