AC-vejlederuddannelsen: Temamodul: Positive Uncertainty - Sikre valg i en usikker verden - 28.-29. november

En ny tilgang til vejledning i uddannelses- og karrierevalg?

 

Studerende vil have sikre svar inden de træffer deres uddannelses- og karrierevalg. De er bekymrede for at vælge forkert, lukke døre og fejle.

 

Og det bekymrer i uddannelsesverdenen. 

 

”Det uforudsete er faktisk et vilkår, når vi lægger fremtidsplaner (…) Du kan

lægge en plan, men undervejs vil der ske noget, hvor din plan vil skulle ændres.”

Vejledningsforsker Rie Thomsen, Zetland 2018.

 

”De (studerende) skal inspireres til at turde kaste sig ud i nye ting og prøve nye veje,

selvom de ikke ved, hvor de fører hen. Det giver robuste unge, som tror på sig selv

og er klar til at træde ud på det arbejdsmarked og i det liv, der venter.”

Regeringens udspil Fleksible uddannelser til fremtiden fra 2018

 

Vejledere skal udfordre ideen om det sikre valg?

 

Som vejleder møder vi de studerende med åbne spørgsmål, og sender dem ud i verden for at finde den viden, de skal bruge til at træffe deres ”sikre” valg.

 

Men hvordan bidrager det til, at de studerende accepterer det uforudsete som et vilkår, og blive mere modige?

 

Moderne vejlednings- og karriereteori betoner nødvendigheden af at være åben over for det uforudsete. Og at vejledere skal understøtte de studerendes mod til at udforske og opdage de muligheder og den læring, der opstår undervejs, snarere end at have fokus på at forfølge et fast defineret mål. Det ruster de unge langt bedre til fremtiden.

 

Hvordan hjælper vi til at håndtere uvished og uforudsigelighed?

 

På dette kursus vil vi arbejde med de mest progressive teorier på området.  Og vi vil kigge på de metoder, som formår at folde teoriens væsentligste pointer ud. Målet er, at vi vejledere hjælper de studerende til at:

 

- Acceptere at uforudsigelighed er en præmis i det moderne liv

- Turde kaste sig ud i aktiviteter, også uden at kende udbyttet på forhånd

- Fokusere på læring i aktiviteten, ikke på resultatet

- Turde fejle

- Kompetencemål

 

Som deltager på modulet opnår du følgende kompetencer:

 

- Kendskab til de mest aktuelle teorier om uddannelses- og karrierevalg i en moderne verden

- Evne til at støtte de studerendes uddannelses- og karrierevalg til en uforudsigelig fremtid

- Konkrete metoder til at give de studerende tryghed, uden at arbejde med langsigtede mål og sikre valg

- Evne til at skærpe studerendes opmærksomhed på læringen snarere end præstationen

 

Læs den udførlige modulbeskrivelse og praktiske informationer under fanen 'Materiale'. 

 

Målgruppe

 

Temamodulet er rettet mod AC-vejledere ved danske universiteter.

 

Vejledningsopgaverne kan omfatte både direkte og indirekte deltagelse og/eller støtte til aktiviteter, der varetages på universitetet. Temamodulet henvender sig både til erfarne og nye vejledere.

 

Adgangsbetingelser

 

Adgangskriteriet er ansættelse som AC-vejleder ved et dansk universitet med studievejledning eller karrierevejledning som arbejdsområde. Administrativt ansatte, der overvejende har fagligt tilsvarende opgaver og funktioner, kan også deltage. For at sikre, at deltagerne har de nødvendige forudsætninger for at opnå et godt læringsudbytte, kan uddannelsesledelsen i tvivlstilfælde foretage en faglig vurdering i samråd med deltagerens leder.

 

Vi anbefaler, at du deltager i grundmodulet før dette temamodul. Det er imidlertid muligt at deltage i temamodulet før gennemført grundmodul.

 

 

Modulets varighed og deltagerantal

 

Temamodulet varer 2 dage. Du må beregne tid til forberedelse i form af opgaver, du skal forberede og tekster, du skal læse. 

 

Max. 25 deltagere.

 

Modulets tilrettelæggelse

 

Modulet tilrettelægges med fokus på praktisk anvendelse af viden, metoder og teorier. Disse kobles til og afprøves i deltagernes daglige vejledningspraksis. Modulet ses som en del af en lærings- og arbejdsproces, som påbegyndes forud for modulet og fortsætter efter. Hermed understøttes deltagernes mulighed for at forankre og implementere de tilegnede kompetencer i den daglige vejledningspraksis. 

 

Undervisningen varierer mellem oplæg, konkrete øvelser og opgaver samt gruppe- og plenumdiskussioner.

 

Alle faglige elementer understøttes af skriftligt eller digitalt materiale, og deltageren modtager i forbindelse med modulet en oversigt over obligatorisk og anbefalet materiale.

 

Optagelse

 

Der er på dette kursus et begrænset antal pladser. Ved flere tilmeldinger end pladser, vil der efter tilmeldingsfristens udløb ske en prioritering og fordeling blandt de repræsenterede universiteter/afdelinger. Både optagne og afviste deltagere vil få besked hurtigst muligt efter prioriteringsrunden.

 

Tilmeldningsfrist

 

9. oktober 2019.

 

Pris

 

6.000 kr.

 

 

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65504546 - camillaf@sdu.dk