Procesledelse for Arbejdsmiljøgruppen (AMG) - 19.-20. august 2020

Der er stadig ledige pladser på kurset. Kontakt Lone Nielsen på lonen@sdu.dk for tilmelding/nærmere info.

Universiteterne har stort fokus på at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og der stilles stadigt større krav til de opgaver og udviklingsprojekter, som arbejdsmiljøgruppen skal håndtere. Arbejdsmiljøarbejdet skal samtidig løses på tværs af afdelinger og hierarkiske strukturer, hvilket kræver en særlig evne til at samarbejde og skabe resultater i fællesskab.

 

Formål

 

Formålet med kurset er, at du kan lede de sociale processer i og omkring arbejdsmiljøorganisatoriske opgaver, hvor resultaterne bliver skabt i fællesskab. Fokus er i særdeleshed på din rolle som procesleder og din evne til at kunne lede kreative og fremadrettede processer i en arbejdsmiljøorganisatorisk sammenhæng.

 

Målet er, at du kan skabe processer, der inviterer til følgeskab og medansvar, og hvor der skabes rum for dialog på tværs af hierarkier og faggrænser.

 

Indhold

 

Du får kendskab til grundbegreber i procesledelse, hvor fokus er på kommunikation og relationer, samt redskaber til at håndtere processer på en reflekteret, anerkendende og nysgerrig måde.

 

Kurset afvikles som en blanding af oplæg, refleksioner og praktiske øvelser, der har afsæt i universiteternes problemstillinger.

 

Målgruppe

 

Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationerne på de danske universiteter såvel arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdslederrepræsentanter samt universiteternes hel- og deltidsbeskæftigede arbejdsmiljøprofessionelle. 

 

Start- og sluttidspunkt

 

Dag 1: start kl. 10.00

Dag 2: slut kl. 15.00

 

Tilmeldingsfrist

 

Lukket for tilmelding.

 

Pris

 

4.400 kr. (deltagergebyret inkluderer overnatning).

 

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65502277