Rammer og regler for studieadministration på universiteterne, 12.-13. november 2019

Målgruppe

 

Kurset er rettet mod studieadministrative medarbejdere med mindre eller nogen erfaring, der arbejder med studieadministrative opgaver på enten institut, fakultet eller centralt niveau, og som har behov for indføring i de grundlæggende regler på området.

 

Formål

 

Kurset har til formål at give et grundlæggende kendskab til centrale uddannelsesregler.

 

Indhold

 

Fokus er på at give overblik og skabe sammenhæng mellem de centrale uddannelsesregler for lange videregående heltidsuddannelser. De centrale bestemmelser i Universitetsloven, Adgangsbekendtgørelserne, Uddannelsesbekendtgørelsen og Eksamensbekendtgørelsen vil blive gennemgået med inddragelse af aktuelle temaer og reformer. Kursisterne vil arbejde aktivt med cases inden for områderne.

 

Optagelse

 

Der er på dette kursus et begrænset antal pladser. Ved flere tilmeldinger end pladser, vil der efter tilmeldingsfristens udløb ske en prioritering og fordeling blandt de repræsenterede universiteter/afdelinger. Både optagne og afviste deltagere vil få besked hurtigst muligt efter prioriteringsrunden.

 

Tilmeldingsfrist 

 

6. september 2019

 

Pris

 

4.400 kr. 

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65504546 - slz@sdu.dk