Seminar for studie- og karrierevejledere - 22.-23. januar 2020

Hvorfor bliver de?

 

Frafald, fastholdelse og gennemførsel – vendt på hovedet!


”I Danmark er det cirka 30 % af de studerende, der starter på en videregående uddannelse, som ikke gennemfører den uddannelse, de er begyndt på.” (EVA, 2018).

 

På årets seminar for studie‐ og karrierevejledere spørger vi: ”Hvordan kan det være at 70% vælger at blive?” - se seminarets reklamefilm her

 

Frafald på videregående uddannelser er løbende til diskussion i undersøgelser, på universiteterne og hos politiske interessenter. Som studie‐ og karrierevejledere har vi til opgave at være med til at sikre gode rammer for, at de studerende gennemfører deres uddannelse og kommer godt videre til arbejdslivet. Der findes meget viden om og mange bud på, hvilke faktorer der er årsag til frafald, men kun lidt viden om hvad der får det store flertal af studerende til faktisk at gennemføre deres uddannelse. Den viden vil vi zoome ind på til årets seminar:


* Hvordan hjælper vi de studerende med at falde til (og ikke falde fra)?
* Hvad kendetegner studieforløb, hvor studerende gennemfører deres uddannelse, og hvordan kan det understøttes fra et vejledningsperspektiv?
* Hvad motiverer studerende, og hvordan kan vi bruge den viden i vores arbejde med at skabe trivsel og gode rammer?

 

Vi betragter det at gennemføre en uddannelse som en kontinuerlig tilvalgsproces, hvor faglig interesse, sorg og tvivl, karriereperspektiver, sociale fællesskaber, fremtidsdrømme, boligforhold, identitet, dagligdag og meget mere har betydning: Så hvad kan vi gøre, og hvad virker?

 

Vi glæder os til at slå dørene op for gode kollegaer, og sammen sætte gode diskussioner, vidensdeling og inspiration i højsædet på to indholds‐ og aktivitetsrige dage.

 

Seminaret finder sted i naturskønne omgivelser ved kanten af Storebælt på Nyborg Stand Hotel, onsdag torsdag d. 22.‐23. januar 2020.
Kom og bliv inspireret af nye såvel som gamle bekendtskaber inden for vejledningsverdenen.

 

Målgruppe

 

Seminaret henvender sig til administrativt ansatte, der arbejder med eller skal til at arbejde med studie- og/eller karrierevejledning på de danske universiteter. Målgruppen er primært AC’ere samt administrativt ansatte med tilsvarende funktioner.

 

Formål

 

Frafald på videregående uddannelser er løbende til diskussion i undersøgelser, på universiteterne og hos politiske interessenter. Som studie- og karrierevejledere har vi til opgave at være med til at sikre gode rammer for, at de studerende gennemfører deres uddannelse og kommer godt videre til arbejdslivet. Formålet med seminaret er at give inspiration til, hvordan studie- og karrierevejledere kan bidrage til gode rammer for studerende på videregående uddannelser.

  

Indhold

  • Oplæg ved Henriette Holmgaard, lektor ved Institut for Naturfagenes Didaktik, KU, som bl.a. forsker i identitetsforhandlinger og tilblivelsesprocesser
  • Studenterpanel med fokus på temaet
  • Vidensdeling og inspiration på tværs af deltagerne
  • Oplæg ved Andreas Pihl Kjærsgaard, ph.d. og konsulent fra EVA, som med afsæt i reviews vil belyse, hvad der har indflydelse på, at de studerende bliver.
  • Drøftelser med afsæt i oplæggene
  • Projektcafé med fokus på fremadrettede indsatser 

Tilmeldingsfrist

 

22. november 2019 - der er muligvis flere ledige pladser, ved interesse, kontakt AEU-sekreretariatet.

 

Pris

 

4.400 kr. - Faktura udsendes efter endt tilmeldingsfrist.

 

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65504546 - slz@sdu.dk