AC-vejlederuddannelsen: Temamodul: Skab bæredygtig motivation, 19.-20. april 2021


Ændringer til temamodulet
 
  • Modulet får nye datoer: 19.-20. april
  • Det kommer til at foregå online
  • Underviseren bliver Erhvervspsykolog Ebbe Lavendt
............................................................................

Vejledning af en generation i motivationskrise

Motivation er det brændstof som gør, at studerende lærer, gennemfører deres uddannelse og trives.

Vores studerende ved, at de selv skal sørge for at være motiverede. De knokler for at holde motivationen oppe og skammer sig, når det ikke lykkes. Og det gør det ofte ikke. Center for ungdomsforskning (CEFU) mener de unge anno 2020 befinder sig i en motivationskrise.

 

De fleste vejledninger berører i en eller anden udstrækning motivation. I forhold til valg, studiekompetencer, karriereovervejelser, osv. I de situationer er vejledere gode til at styre en samtale med udgangspunkt i den studerendes liv og oplevelser. Men for at hjælpe den studerende bedst muligt skal vi have en dyb og nuanceret viden om, hvad god motivation er, og hvordan vi kan bidrage til at understøtte den.

 

Opgør med motivationsmyter og lommepsykologi

 

Hvordan kan vi vejledere støtte studerende i at udvikle en sund, stærk og holdbar motivation? Ny psykologisk forskning inden for menneskelig motivation giver (overraskende) svar på, at det væsentligste ikke er, om man er motiveret, men i højere grad hvordan man er motiveret. Studierne viser, hvad der skaber sund, stærk og holdbar motivation, og hvad der skaber en flygtig, udmagrende og belastende motivation.

 

Studierne er velunderbyggede og gennemtestede inden for psykologien. Desværre synes mange diskussioner om motivation stadig at bære præg af synes’ninger, anekdoter og lommepsykologi. Både hos dem vi vejleder, de uddannelsesmiljøer vi samarbejder med og den administration, vi er en del af.

 

Få indblik i den væsentligste viden om motivation og skab forandringer i din vejledning

 

Temamodulet giver dig en 2-dages indføring til de vigtigste studier og teorier inden for motivation, med afsæt i den omfattende og empirisk gennemtestede Self-Determination Theory. Du får viden, som gør dig i stand til: 

 

  • at forstå og genkende de forskellige former for motivation
  • karakterisere god og holdbar motivation
  • genkende de grundlæggende psykologiske mekanismer der fordrer god motivation 

På modulet vil viden om motivation blive perspektiveret ind i vores vejledningskontekst, så du kan:

 

  • hjælpe studerende med at få et mere nuanceret blik på motivation og evne til at arbejde mere kvalificeret med de studerendes motivation
  • hjælpe organisationen med at komme motivations-myter til livs
  • udvikle vejledningsaktiviteter, som bygger på solid viden om motivation, og som øger deltagernes forudsætninger for at udvikle god motivation
  • være en kompetent sparringspartner i organisationen i forhold til motivationsfremmende initiativer

Kursusleder

 

Ebbe Lavendt er selvstændig erhvervspsykolog og har dyb indsigt i netop de teorier om motivation, som er modulets fundament. Ebbe har desuden snart 20 års praksiserfaring med at oversætte teorierne til konkret vejlednings/coaching praksis.

 

Målgruppe

 

Temamodulet er rettet mod AC-vejledere ved danske universiteter.

 

Vejledningsopgaverne kan omfatte både direkte og indirekte deltagelse og/eller støtte til aktiviteter, der varetages på universitetet. Temamodulet henvender sig både til erfarne og nye vejledere.

 

 

Modulets varighed og deltagerantal

 

Temamodulet varer 2 dage. Du må beregne tid til forberedelse i form af opgaver, du skal forberede og tekster, du skal læse. 

 

Max. 25 deltagere.

 

Modulets tilrettelæggelse

 

Modulet tilrettelægges med fokus på praktisk anvendelse af viden, metoder og teorier. Disse kobles til og afprøves i deltagernes daglige vejledningspraksis. Modulet ses som en del af en lærings- og arbejdsproces, som påbegyndes forud for modulet og fortsætter efter. Hermed understøttes deltagernes mulighed for at forankre og implementere de tilegnede kompetencer i den daglige vejledningspraksis. 

 

Undervisningen varierer mellem oplæg, konkrete øvelser og opgaver samt gruppe- og plenumdiskussioner.

 

Alle faglige elementer understøttes af skriftligt eller digitalt materiale, og deltageren modtager i forbindelse med modulet en oversigt over obligatorisk og anbefalet materiale.

 

Læs kursets modulbeskrivelse (herunder kompetencemål).

Læs om uddannelsens formål, struktur og forankring.

 

Optagelse

 

Der er på dette kursus et begrænset antal pladser. Ved flere tilmeldinger end pladser, vil der efter tilmeldingsfristens udløb ske en prioritering og fordeling blandt de repræsenterede universiteter/afdelinger. Både optagne og afviste deltagere vil få besked hurtigst muligt efter prioriteringsrunden.

 

Tilmeldningsfrist

 

1. marts 2021.

 

Pris

 

6.600 kr.

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65502277