Seminar for specialkoordinatorer

Langt de fleste børn trives godt i skole. Desværre ses der flere og flere børn og unge, der ikke har det godt i skolen – ensomhed, skolevægring, stress og angst er et stigende problem.

 

På Seminar for Specialkoordinatorer får du indsigt i årsager til ovenstående, hvilke krav det stiller til dig som underviser samt hvad vi skal gøre for at undgå ensomhed, skolevægring, stress og angst hos børn og unge.

 

Til at belyse emnerne fra forskellige sider vil der være oplæg af Per Hove Thomsen, Ulla Dyrløv samt Per Schultz Jørgensen.

 

Det kliniske aspekt ved angst, kendetegn og årsager v. Per Hove Thomsen, professor i børne- og ungdomspsykiatri og overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.
I oplægget vil Per tale om de hyppigste angsttilstande hos børn og unge, herunder karakteristiske symptomer og tegn, de typiske forløb og behandlingsprincipper. Endvidere vil han præsentere andre bagvedliggende problemer og tilstande, som enten kan forårsage eller forværre angstsymptomer.

 

Skolevægring- og angst v. Ulla Dyrløv, psykolog, forfatter, foredragsholder, konsulent.
Et fagligt oplæg, der stiller skarpt på, hvad det kræver at være professionel i arbejdet med børn, der oplever skolevægring eller skoleangst. Skolevægring- og angst handler om, at børn mistrives af psykiske årsager som stress, angst og problemer enten hjemme eller i skolemiljøet – f.eks. mobning eller manglende fællesskabsfølelse. Ulla fortæller meget praksisnært om betydningen af de eksekutive funktioner og arbejdshukommelsen for børn.

 

Rubuste børn v. Per Schultz Jørgensen, cand.psych., skolelærer, børne- og familieforsker.
Robusthed læres i barndommen og giver overskud til at klare udfordringer og have forståelse for sin rolle i fællesskabet. En robust karakter er vigtig, når barnet som ung og voksen skal forme sit eget liv og finde sine egne holdninger. Som fagperson skal vi turde udfordre og motivere børn til at gå lidt længere, end de selv tror de kan. Vi skal også hjælpe børnene og give dem redskaber til at rumme sårbare og svære følelser. Et oplæg med konkret eksempler på, hvordan vi udvikler børns robusthed.

 

 

Detaljeret program klik her

 

Dato: D. 23.-24. april 2020. Start torsdag kl. 9.30. Slutter fredag ca. kl. 12.00

Tilmeldingsfrist: Den 26. februar 2020

Sted: Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrups Kirkeby, 7100 Vejle

Pris: 3550 kr. pr. person inkl. forplejning og overnatningen

 

Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier    Ny Kongensgade 15,3     1472 København K     info@privateskoler.dk