Seminar om studiestatistik og udfærdigelse af nøgletal - 4.-6. maj 2021

Seminaret den 5.-7. maj 2020 er desværre aflyst pga den nuværende situation omkring corona-virussen (læs mere på www.aeu.dk). Næste års seminar afholdes den 4.-6. maj 2021.

 

Målgruppe

 

Seminaret er et tilbud til studiestatistiske medarbejdere og fungerer som forum for gensidig erfaringsudveksling og visioner på området.

Medarbejdere på centralt og fakultært niveau, der arbejder med studiestatistik, ledelsesinformation, frafaldsanalyser og nøgletal om de studerende.

 

Formål

 

Formålet med seminaret er:

• at udveksle erfaringer og opbygge/vedligeholde netværk på tværs af institutionerne.
• at inspirere til udarbejdelse af brugerrettede studiestatistikker til forskellige målgrupper.
• at diskutere relevante målemetoder i relation til krav om dokumentation og opfølgning på evalueringer, kvalitetsindikatorer og fastsatte strategiske mål.
• at diskutere formidling og information af centrale nøgletal om uddannelserne.
• at drøfte og komme med forslag til definitioner på uddannelsesmæssige nøgletal.

 

Indhold

 

Oplæg ved inviterede repræsentanter for forskellige brugere og ved planlægningsgruppen samt gruppearbejde og uformel erfaringsudveksling.

Præsentation af studieadministrative systemers statistikberedskab, gennemgang og diskussion af forskellige målgruppers behov for nøgletal og ledelsesinformation, erfaringsudveksling om definitioner og afgrænsning af studiestatistiske begreber.

 

Program

 

Programmet vil blive gjort tilgængeligt i løbet af foråret 2021.

 

Pris

 

Oplyses senere (deltagebyret inkluderer overnatning).

 

Tilmeldingsfrist

 

1. marts 2021.

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65504546 - camillaf@sdu.dk