Temadag, Faaborg

TEMADAG

Danske Ældreråd indbyder medlemmer af ældre-/seniorråd til temadag onsdag den 26. september 2018, Restuarant Klinten, Faaborg.

 

Temadagen har fokus på:

 

 

Demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig død, kvalitetsstandarder m.m.

 

 

Ældre-/seniorrådene får travlt i år 2018 og 2019. I alle kommuner skal kvalitetsstandarder revideres eller udformes, værdighedspolitikkerne skal revideres og suppleres med omsorg for pårørende som indsatsområde, og demenshandlingsplanens initiativer og bevillinger skal udmøntes. På Finansloven 2018, er afsat midler til initiativer til bedre bemanding i hjemmepleje og på plejehjem, samt tiltag for pårørendestøtte og en værdig død. Alle initiativer, som nu skal planlægges i kommunerne.

 

Ældre-/seniorråd skal høres om alle forandringer og initiativer, der vedrører ældre over 60 år, og skal derfor høres om kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne udgør omdrejningspunktet for det kommunale serviceniveau og er et væsentligt politisk, økonomisk og fagligt redskab for politikkere, ledere, medarbejdere og for ældre-/seniorråd. Ældre-/seniorråd skal derfor gerne levere konstruktive ideer og høringssvar, også i en tid med stram økonomi. Temadagen bidrager til at oplyse om og kvalificere ældre-/seniorråd om kvalitetsstandarder generelt og giver plads til konstruktiv erfaringsudveksling mellem deltagerne.

 

Når værdighedspolitikken, demenshandlingsplanen og diverse finanslovs- og satspuljebevillinger i de kommende år udmøntes til initiativer i kommunerne, er det vigtigt at ældre-/seniorråd har viden om og indsigt i de politiske og kommunale rammer for initiativerne. I nogle kommuner vil der være tale om mindre justeringer og tilpasninger, mens andre kommuner går i gang med gennemgribende ændringer. Temadagen er tilrettelagt således, at overordnede rammer og vilkår for initiativerne præsenteres, og der gives praksisnære eksempler på, hvordan man har valgt at gribe økonomi, initiativer, borgerinddragelse og samarbejdet med ældre-/seniorråd an i Middelfart Kommune. 

 

Danske Ældreråd byder velkommen til en temadag, der er spækket med vigtige emner til de kommende års ældre-/seniorrådsarbejde. På dagen får deltagerne styrket det fælles faglige fundament, får konkret viden og praksisnære redskaber og eksempler, som kan sætte ældre-/seniorråd på sporet, når de skal samarbejde til et godt beslutningsgrundlag for kommunalbestyrelsen. Et beslutningsgrundlag, der gerne skal skabe de bedste vilkår for kommunens ældre. Temadagen byder på en veksling mellem oplæg, dialog og erfaringsudveksling i mindre grupper. 

 

Danske Ældreråd - Jernbane Allé 54, 3. th. - 2720 - Vanløse - 38770160