Temadag om universitære økonomimodeller - 24. september 2019

Med denne temadag ønsker vi at gå et spadestik dybere i forhold til den universitetsinterne ressourcetildeling og økonomistyring.

 

Vi ønsker først at belyse emnet ud fra et mere akademisk funderet perspektiv, til hvilket formål vi har allieret os med en af landets førende forskere på området, professor Per Nikolaj Bukh (AAU).

 

Efterfølgende vil vi bevæge os ind på den praktiske arena, hvor der vil være mulighed for at dykke ned i udvalgte universiteters mere eller mindre incitaments baserede fordelingsprincipper og se nærmere på de heraf afledte dynamikker.

 

Sideløbende med de faglige seancer vil der dagen igennem være mulighed for at erfaringsudveksle, diskutere og netværke. 

 

Formål

 

Temadagen har til formål at give deltagerne et fagøkonomisk input i forhold til universitær økonomistyring, samt skærpe kvaliteten i den universitære økonomimodellering, herunder give mulighed for at erfaringsudveksle på tværs af universiteter og områder.

 

Indhold

 

Temadagen afvikles som en blanding af oplæg, diskussionsfora og workshops, og der forventes et engagement og en aktiv deltagelse.

 

Målgruppe

 

Målgruppen er primært administrative økonomifolk, som enten direkte er involveret i udarbejdelse af modeller for økonomistyring og bevillingstildeling, eller blot har stor interesse herfor.

 

Sekundært kommer VIP’ere med fag- og praksisinteresse for området, samt beslutningstagere med ressourcetildelende kompetencer såsom direktører, sekretariatschefer, dekaner og rektorer.

 

Dato og tidspunkt

 

24. september kl. 10-16

 

Tilmeldingsfrist

 

Tilmeldingsfrist 7. august

 

OBS. Arrangementet er overtegnet men du kan kontakte AEU-sekretariatet og blive skrevet op på ventelisten.

   

Pris

 

1.400 kr.

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65504546 - slz@sdu.dk