ONLINE - Temadag om den nye ferielov, 27. oktober 2020

 

Pga. den forøgede smitterisiko i samfundet i forbindelse med COVID-19 har vi besluttet os for at afholde temadagen om den nye ferielov online, men i en kortere udgave. Der vil nogle dage inden d. 27. oktober blive udsendt et link til Zoom. Deltagergebyret vil være 800 kr. 

Se det justerede program


Bliv klogere på de nye ferieregler på statens område og få mulighed for sparring med kolleger

 

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i Danmark i kraft. Det betyder, at alle fremover overgår til samtidighedsferie. Alle skal derfor vænne sig til en ny måde at håndtere ferien på.

 

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har i den anledning også udsendt en ny ferievejledning.

 

Vi stiller skarpt på de nye ferieregler med en blanding af kompetente oplægsholdere og fælles drøftelser, hvor du kan stille spørgsmål til det nye regelsæt. Du får også rig mulighed for at få sparring med kolleger fra andre universiteter.

 

Du kan glæde dig til at møde repræsentanter fra:

  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
  • Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (MEDST)
  • Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (Fonden)

Når dagen slutter, forventes du at være bedre klædt på til håndteringen af de forskellige udfordringer, som de nye regler giver, du har fået svar på dine tvivlsspørgsmål, og du er blevet klogere på, hvordan andre universiteter tackler samme problemstillinger.

   

Målgruppe

 

Administrative medarbejdere, der til daglig håndterer ferie enten i form af fortolkning af regler, håndtering af ferieregistrering eller lønmæssig administration.

 

Dato og sted

 

Online d. 27. oktober 2020 kl. 9.00 – 13.10. 

 

Tilmeldingsfrist

 

Tilmeldingsfrist d. 21. oktober.

 

Pris

 

800 kr.

 

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65502277