Danske Ældreråds temadag den 13. marts 2018

Danske Ældreråd indbyder medlemmer af ældre-/seniorråd til temadag tirsdag den 13. marts 2018, Lillebælt Sport og Kultur i Middelfart.

 

Temadagen har fokus på:

 

 

Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd

 

 

Hovedparten af alle ældre-/seniorråd har afholdt valg i 2017. Danske Ældreråd byder derfor velkommen til temadage, der styrker ældre-/seniorrådene til de kommende års arbejde. Alle medlemmer af ældre-/seniorråd er velkomne – uanset valgtidspunkt – og uanset om de er ny- eller genvalgte.
Hovedparten af indholdet i temadagen vil dog være kendt stof for genvalgte medlemmer af ældre-/og seniorråd.

 

På temadagen får deltagerne styrket det fælles faglige fundament og får konkrete redskaber til at komme hurtigt i gang med ældre-/seniorrådsarbejdet. Deltagerne får viden, indsigt og dialog om rådenes udfordringer og opgaver.

 

Temadagens program er sammensat med fokus på de vigtigste områder af arbejdet. Det juridiske grundlag for arbejdet belyses ud fra ældre-/seniorrådets synsvinkel.

 

I udviklingsseminarets små grupper udveksles erfaring og viden med nyvalgte og genvalgte medlemmer fra såvel eget som nabo- og genboråd.

 

Eftermiddagens seminarer består af oplæg om blandt andet ældre-/seniorrådets

  • Opgaver
  • Interne og eksterne samarbejde
  • Indflydelse
  • Synlighed

 

I seminarerne veksles der mellem oplæg og dialog, således at inspirationen også kommer fra andre ældre-/ seniorråd. Alle får lejlighed til at deltage i begge seminarer.

 

Dagen afsluttes med orientering om Danske Ældreråds struktur og opgaver suppleret med aktuelle spørgsmål, der optager bestyrelsen.

 

DANSKE ÆLDRERÅD - Jernbane Allé 54, 3. th. - 2720 - Vanløse - 38770160