2019-2022: Impact, udsyn og forenkling

 

AEU og universiteterne i Danmark sætter de næste år fokus på impactudsyn og forenkling i forhold til universiteternes arbejde med uddannelseskvalitet og -udvikling.

 

Alle danske universiteter har opbygget kvalitetsorganisationer på baggrund af gældende regler om institutionsakkreditering – men hvad er reelt værdiskabende, og kan vi gøre det bedre og mere enkelt?

 

Der fokuseres både på detailniveau på aktuelle udfordringer (forskningsmonitorering, udlagt undervisning, censore, prøve- og eksamenssystemet, studienævnenes arbejde mm.) samt på overordnet niveau med inspiration fra andre sektorer og internationalt. Alt dette kombineret med dyb faglighed, aktiverende arbejdsformer for deltagerne og prioriterede netværksmuligheder. Formålet er, at deltagerne inspireres og motiveres til fremtidens arbejde med uddannelseskvalitet – og at de opdateres med nye viden og relevant praksis.

 

Der afvikles i perioden 2019-2022 følgende arrangementer inden for det overordnede tema Impact, udsyn og forenkling:

  • 3. december 2019 i Odense: Kvalitetsdag (se program her) - afholdt
  • 6. november 2020 i Odense: Kvalitetsdag (program følger) (link til hjemmeside) - aflyst
  • 10.-11. juni 2021 i Vejle: Seminar om uddannelseskvalitet (program følger)
  • Juni 2022: Studietur (datoer, program og destination følger)