Seminar om uddannelseskvalitet - 10.-11. juni 2021

 

Temaer

 

Seminar om uddannelseskvalitet 2020 viderefører det overordnede tema Impact, Udsyn og Forenkling, som også var udgangspunktet for kvalitetsdagen 2019.

 

I relation til IMPACT – hvad gør en forskel og hvordan - fokuserer seminaret på monitorering af forskningsbasering. Vi får inspiration fra en international oplægsholder, der taler om forskningsbasering, og hvordan forskning kan gøre en direkte impact i de studerendes undervisning. Vi fokuserer på dokumentation af forskningsbasering, hvordan man i Studienævnene kan arbejde med forskningsbasering, samt hvordan de studerende gerne vil opleve forskningsbaseringen. Og dette kombineres med diskussioner i grupper og plenum.

 

I relation til UDSYN – hvor kan vi lade os inspirere – udfordres deltagerne på tre måder:

  • Vi hører om og diskuterer kvalitetssystemer fra andre brancher – både offentlige og private.
  • Vi besøger Designskolen i Kolding, der netop har overstået deres institutionsakkreditering.
  • Vi drøfter status og perspektiver på en række nye tiltag i universitetsverdenen – og følger i denne anledning også op på afslutningen af seminaret i 2019, hvor vi drøftede fremtidens universiteter.

I relation til FORENKLING så vil dette være en gennemgående faktor i hele seminaret og de oplæg, der kommer. Deltagerne vil løbende blive udfordret til at tænke værdiskabelsen kontra ressourceudnyttelsen i de forskellige aktiviteter.

 

Målgruppe

 

Medarbejdere på videregående uddannelsesinstitutioner, der arbejder med uddannelseskvalitet.

 

Program

 

Se foreløbigt program via dette link: program.

 

Tilmeldingsfrist

 

22. april 2021.

 

Pris

 

4.900 kr. (deltagergebyret inkluderer overnatning).

Tilmelding/fakturering

 

Der fremsendes som udgangspunkt én faktura pr. deltager/tilmelding.

 

Hvis I ønsker en samlet faktura for flere deltagere fra samme afdeling/EAN-nr., så kan I vælge 'Tilføj flere' i tilmeldingen og tilmelde alle på én gang. Dermed vil der blive fremsendt en samlet faktura for de tilmeldte.