Unidig20: Konference om digitalisering af de danske universiteter - 25.-26. februar 2020

  

For anden gang inviteres til konference for medarbejdere ved IT- og digitaliseringsenheder på de danske universiteter. Konferencen afholdes på Konferencecenteret Nyborg Strand d. 25.-26. februar 2020.

 

Tema

 

Det overordnede formål med konferencen og grundtemaet over de to dage er ”Samarbejde”. Et vidt begreb, som i forskellige afskygninger vil fungere som rød tråd gennem konferencen. Programmet vil kredse om forskellige samarbejdsformer med udgangspunkt i universiteternes digitale platforme. Mulige emner kan være: universiteternes samarbejde med omverdenen, IT-afdelingernes samarbejde med forretningen, erfaringer med samarbejdsplatforme på universiteterne, samarbejde internt i IT-afdelingerne eller samarbejde mellem universiteternes IT-afdelinger.

 

Temaet kan adresseres mere eller mindre eksplicit i de forskellige sessioner – enten som emne for en session eller som en del af drøftelsen af et andet emne. Konferencen vil være delt i forskellige spor med disse overordnede overskrifter:

 • Kultur og kompetencer
 • Digitalisering på forskningsområdet
 • Det datadrevne universitet
 • Digitalisering på uddannelsesområdet

 

Vi får besøg af følgende oplægsholdere:

 • David Budtz Pedersen (Professor MSO, AAU) – om samarbejdsformer under transformation
 • Martin Brynskov (Lektor, AU) - om IoT i et internationalt perspektiv
 • Kim Normann Andersen (Professor, CBS) og Egon Loke (Kontorchef for Koncern IT services, DTU) – om it-afdelingers behov for transformation
 • John Renner Hansen (Dekan, Formand for Deic, KU) – om den nationale forskningsinfrastruktur
 • Mads Bab (Ledelseserådgiver, foredragsholder og forfatter) – om etiske overvejelser ved samarbejdet med kunstig intelligens
 • Dag Stinus (IT-chef, DTU Byg) – om IoT og innovation i en decentral organisation
 • Mette Mikkelsen (partner, SDI) - om udvikling af attraktive services til de studerende via servicedesign
 • Marie Halkjær Kragelund (teamleder, AU IT) - 
 • Flemming Bøge (Kontorchef hos Uddannelses- og Forskningsministeriet) og Jan Danielsen (IT-chefarkitekt, KU) – om udfordringer i samarbejdet mellem de danske universiteter 

Målgruppe

Konferencen retter sig primært mod universitetsansatte, der arbejder med digitalisering og IT-understøttelse af de danske universiteter. Det kan være ansatte i IT-afdelinger eller ansatte, der på anden vis beskæftiger sig med digitaliseringsområdet.


Tilmelding

 

Tilmeldingsfrist: 6. december 2019

 

Pris


4.400 kr. pr. person.

 

Yderligere information


Hvis du vil vide mere om konferencen, kan du rette henvendelse til et af medlemmerne af planlægningsgruppen:

Fakturering

 

Der fremsendes som udgangspunkt en faktura pr. deltager/tilmelding.

 

Hvis man ønsker en samlet faktura for flere deltagere fra samme afdeling/EAN-nr., så kan man vælge 'Tilføj flere' i tilmeldingen og tilmelde alle på én gang. Dermed vil der blive fremsendt en samlet faktura for de tilmeldte. 

AEU-sekretariatet, SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65501310 - slz@sdu.dk